Ehl-i Beyt

28-09-2023

‘Nasıllığı icat eden O’dur’

İmam Rıza (a.s), bir zındığın sorusu üzerine buyurdu ki: “Mekânı icat eden O’dur. O vâr olduğunda mekân yoktu. Nasıllığı icat eden de O’dur. O vâr iken nasıllık yoktu. Bundan dolayı da mekân, keyfiyet ve duyu organlarıyla derk edilmesi mümkün değildir”

Piyasa Çapraz Kurlar