Ölüme böyle hazırlık yap!

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Farzları eda eden, haramları terk eden ve güzel ahlaka sahip olan insan için; ölüme gitmesi veya ölümün ona gelmesi hiç fark etmez. Allah’a and olsun ki Ebu Tâlib’in oğlu için ölüme gitmenin veya ölümün kendisine gelmesinin hiçbir farkı yoktur”

<Ölüme böyle hazırlık yap!

TÜRK-AZ HABER / EHL-İ BEYT

Emire'l-Müminin Ali (a.s)'a şöyle soruldu: "Ölüm için hazırlık nedir?"

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Farzları eda etmek, haramları terk etmek ve güzel ahlaka sahip olmak. Böyle bir insan için ölüme gitmesi veya ölümün ona gelmesi hiç fark etmez. Allah'a and olsun ki Ebu Tâlib'in oğlu için ölüme gitmenin veya ölümün kendisine gelmesinin hiçbir farkı yoktur."

Rayyan b. Şebib şöyle diyor:

Muharrem ayının ilk günü İmam Rıza (a.s)'ın huzuruna vardım, bana, "Oruç musun?" diye sordu.

Ben, "Hayır" dedim.

Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Bugün Zekeriyya (a.s)'ın Allah'a şöyle dua ettiği gündür: 'Allah'ım! Bana katından temiz bir soy ver, şüphesiz ki sen duaları hakkıyla işitensin.' (Âl-i İmran/38). Allah da onun duasını kabul etti ve meleklere Zekeriyya'ya -ki mihrapta namaz kılıyordu- 'Allah sana Yahya'yı müjdeliyor' diye söylemelerini emretti. O halde kim bugün oruç tutar ve Allah'a dua ederse Allah da Zekeriyya'nın duasını kabul ettiği gibi, onun duasını da kabul edecektir.

Ey İbn-i Şebib, Muharrem ayı cahiliye ehlinin bile saygısından dolayı zulüm ve savaşı haram kıldığı bir aydır. Ama bu ümmet bu ayın saygınlığını ve Peygamberlerinin ihtiramını korumamışlardır. Bu ayda onun evladını öldürdüler, kadınlarını esir aldılar, mallarını yağmaladılar. Allah asla onların bu işini affetmeyecektir!

Ey İbn-i Şebib! Eğer ağlamak istiyorsan Hüseyin bin Ali bin Ebi Tâlib için ağla.

Zira onu bir koyun gibi kestiler. Ailesinden on sekiz kişiyi onunla birlikte şehit ettiler. Onların yeryüzünde bir benzeri yoktur. Yedi kat gök ve yer onların şahadetine ağladı. Dört bin melek onlara yardım için yeryüzüne indi. Ama onlara (müdahale için) izin verilmemişti. Bu melekler Hz. Mehdî (a.s) kıyam edinceye kadar da Hz. Hüseyin'in kabri başında perişan ve toz toprak içinde matemli bir halde öylece baki duracaklardır. Onlar Hz. Mehdî'nin yardımcılarıdır ve şiarları 'Ya lesarati'l-Huseyn'dir.

Ey İbn-i Şebib, babam babasından, o da ceddinden bana şöyle haber vermiştir: 'Ceddim Hüseyin (a.s) şehit olunca gökten kan ve kırmızı toprak yağdı.'

Ey İbn-i Şebib, eğer Hüseyin için gözyaşların yanaklarından dökülecek kadar ağlayacak olursan Allah küçük veya büyük az veya çok, tüm günahlarını affeder.

Ey İbn-i Şebib, eğer tertemiz ve günahsız bir şekilde Allah ile görüşmek istersen Hüseyin (a.s)'ı ziyaret et.

Ey İbn-i Şebib, eğer Peygamber-i Ekrem ile birlikte cennette olmak istersen Hüseyin'in katillerine lanet et.

Ey İbn-i Şebib! Hüseyin (a.s) ile birlikte şehit olanların sevabı kadar sevaba sahip olmak istiyorsan onları hatırladığında şöyle de: 'Keşke ben de onlarla birlikte olup büyük kurtuluşa erseydim.'

Ey İbn-i Şebib, cennette yüce makamlarda bizimle birlikte olmak istiyorsan hüzünlerde bizimle hüzünlen ve sevinçlerde bizimle sevin, velayetimize sarıl. Zira eğer bir insan bir taşı bile sevse Allah kıyamette onu o taşla birlikte haşreder."

(Uyun-u Ahbar'ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh)