‘Senin emrin benim emrimdir’

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Ey Ali! Seni katleden beni katletmiştir. Sana buğz eden bana buğz etmiştir. Sana söven bana sövmüştür. Zira sen bendensin, benim gibisin; ruhun benim ruhumdan, toprağın benim toprağımdandır. Senin emrin benim emrimdir ve senin nehyin benim nehyimdir”

<‘Senin emrin benim emrimdir’

TÜRK-AZ HABER / EHL-İ BEYT

İmam Rıza (a.s) babalarından, Emire'l-Mü'minin Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor:

Bir gün Allah Resulü şöyle buyurdu:

"Ey insanlar! Her kim bu ayda (Ramazan) güzel ahlaklı olursa ayakların sırat köprüsünden kayacağı gün oradan güven içinde geçer. Her kim bu ayda kölelerini sıkmaz ise, Allah da onu hesaba çekerken sıkmaz. Her kim bu ayda insanlara kötülük etmezse, Allah da kendisiyle görüştüğü gün gazabını ondan uzak kılar. Her kim bu ayda bir yetime ikram ederse, Allah da kendisiyle görüştüğü gün kendisine ikram edecektir. Her kim bu ayda sıla-i rahimde bulunursa Allah da kendisiyle görüştüğü gün onu rahmetine mazhar kılar. Her kim bu ayda sıla-i rahimde bulunmayı terk ederse, Allah da kendisiyle görüştüğü gün ondan rahmetini keser. Her kim bu ayda nafile namaz kılarsa, Allah da onu kesin olarak azabından uzak kılar. Her kim bu ayda bir farzı eda ederse diğer aylarda yetmiş farz eda edenin sevabını elde eder. Her kim bu ayda bana çok salavat gönderirse, amel terazilerinin hafif geldiği gün amel terazisi ağır gelir. Her kim bu ayda Kur'an'dan bir ayet okursa, diğer aylarda Kur'an'ı hatmeden kimsenin sevabını elde eder.

Ey insanlar cennet kapıları bu ayda açıktır, Rabbinizden onu yüzünüze kapatmamasını isteyiniz. Cehennem kapıları da bu ayda kapalıdır, Rabbinizden onu yüzünüze açmamasını dileyiniz. Bu ayda şeytanlar zincire vurulmuştur, Rabbinizden onların size musallat olmamasını dileyiniz."

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Ben kalkıp şöyle dedim: Ey Allah'ın Resulü! Bu ayda en faziletli amel hangisidir?"

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Ey Ebe'l-Hasan, bu ayda en faziletli amel ilahi haramlardan sakınmaktır."

Hz. Peygamber daha sonra ağladı, Peygamber'e şöyle arz ettim: "Ya Resûlallah neden ağlıyorsun?"

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Ey Ali bu ayda başına gelecekler için ağlıyorum, adeta sen namaz kılarken ilkten sona kadar yaratılan insanların en kötüsü ve Semud kavminin devesini kesen kimsenin kardeşi- meslektaşı olan bir şahsın, senin başının tam ortasına darbe indirdiğini ve sakalını kana boyadığını görür gibiyim."

Emire'l-Müminin (a.s) şöyle buyurdu: "Bunun üzerine Peygamber'e şöyle dedim: Ey Allah'ın Resulü, bu durumda dinim sağlam mıdır?"

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Evet dinin sağlamdır. Ey Ali! Seni katleden beni katletmiştir. Sana buğz eden bana buğz etmiştir. Sana söven bana sövmüştür.

Zira sen bendensin, benim gibisin; ruhun benim ruhumdan, toprağın benim toprağımdandır. Allah beni ve seni yarattı, beni ve seni seçti; beni peygamberliğe seçti, seni ise imamlığa. O halde her kim senin imametini inkâr ederse benim nübüvvetimi inkâr etmiştir. Ey Ali sen benim vasim, torunlarımın babası ve damadımsın. Sen hayatımda ve hayatımdan sonra benim ümmetim arasındaki halifem- sin. Senin emrin benim emrimdir ve senin nehyin benim nehyimdir. Beni nübüvvete seçen ve insanların en üstünü kılan Allah'a and olsun ki, sen Allah'ın insanlara hücceti, esrarının emini ve kullarının halifesisin."

(Uyun-u Ahbar'ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk îbn-i Babeveyh)