‘Cennete girenlerdir kurtuluşa erenler’

Resûlullah (s.a.v.), Hz. Ali’ye hitaben buyurdu ki: “Rabbimden seni benim bayraktarım yapmasını istedim, o bayrak Allah’ın büyük bayrağıdır ve üzerinde şu yazı vardır: ‘Cennete girenlerdir kurtuluşa erenler.’ Bu isteğim kabul edildi”

<‘Cennete girenlerdir kurtuluşa erenler’

TÜRK-AZ HABER / EHL-İ BEYT

İmam Rıza (a.s), babalarından (a.s) Peygamber'in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

"Başın ön kısmındaki beyazlık uğur ve iyi talihin, başın yan tarafındaki beyazlık ise cömertliğin alametidir. Alnın karşısındaki beyazlık cesaretin, başın arkasındaki beyazlık ise uğursuzluğun ve kötü talihli olmanın göstergesidir."

Muhammed b. İsmail b. Bezî, İmam Rıza (a.s)'dan şöyle işittiğini naklediyor:

"Servet, sadece şu beş şeyle biriktirilir: Aşırı cimrilik, uzun emel, aşırı ve galebe çalan bir hırs, sıla-ı rahîmi terk etmek ve dünyayı ahirete tercih etmek."

İmam Rıza (a.s) babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)'dan Peygamber (s.a.a)'in şu beş hayvanı öldürmekten nehyettiğini nakletmektedir: "Suredu's-Sevvam (serçeleri avlayan, başı iri bir hayvan), Hüthüt (çavuş kuşu), bal arısı, karınca ve kurbağa. Ayrıca şu beşini de öldürmeyi emretmiştir: Karga, bir tür atmaca, yılan, akrep ve kuduz köpek."

Şeyh Saduk (r.a) şöyle diyor: "Bu hadisteki emir bir ruhsattır; farz değil."

Muhammed b. İsa Yaktinî, İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor:

"Beyaz horoz, peygamberlerin beş hasletine sahiptir: Namaz vakitlerini tanımak, gayret, cömertlik, cesaret ve kararlılık."

Yasir'ul Hadim şöyle diyor:

İmam Rıza, babalarından, Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu bana naklettiler: "Ey Ali ben senin hakkında Rabbimden beş şey istedim ve Rabbim bunları bana ihsan etti. Birincisi; Allah'tan kabrim yarılıp toprak başıma dökülünce yanımda olmanı istedim ki Allah da kabul etti. İkincisi; Allah'tan beni amellerin tartıldığı yerde karar kıldığında senin de yanımda olmanı istedim ki bu da kabul edildi. Üçüncü olarak; Rabbimden seni benim bayraktarım yapmasını istedim, o bayrak Allah'ın büyük bayrağıdır ve üzerinde şu yazı vardır: 'Cennete girenlerdir kurtuluşa erenler.' Bu isteğim de kabul edildi. Dördüncü olarak; Allah'tan senin ümmetime havuzumdan su vermeni istedim, bu da kabul edildi. Beşinci olarak; Allah'tan seni ümmetimi cennete sevk eden bir önder kılmasını istedim, o da kabul edildi. Beni bu vesileyle minnettar eden Allah'a hamd olsun."

İmam Askerî (a.s), babalarından, onlar da İmam Rıza (a.s)'dan, o da babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakletmişlerdir:

Cebrail, Peygamber'e (s.a.a) Neccaşî'nin öldüğünü haber verince Peygamber üzülerek ağladı ve şöyle buyurdu: "Kardeşiniz Eshame (Neccaşî'nin adıdır) ölmüştür." Sonra sahraya çıkarak yedi tekbir getirdiler. Allah bütün yükseklikleri Peygamber için dümdüz hale getirdi, öyle ki Peygamber Neccaşî'nin cenazesini Habeşistan'da müşahede ediyordu."

(Uyun-u Ahbar'ir-Rıza (a.s) Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh)