‘Cennet ehli velayeti kabul edenlerdir.....

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdular: “Cennet ehli bana itaat edenler ve benden sonra Ali’nin karşısında teslim olup velayetini kabul edenlerdir. Cehennem ehli ise velayete karşı kin ve buğz içinde olanlar, ahdini bozanlar ve benden sonra onunla savaşanlardır”

<‘Cennet ehli velayeti kabul edenlerdir.....

Ca'ferî, İmam Rıza (a.s)'dan şöyle işittiğini naklediyor:

"Tırnaklarınızı salı günü kesiniz, çarşamba günü banyo yapınız, perşembe günü hacamatçıya gidiniz, cuma günü de en güzel kokuları sürünüz."

Muammer b. Hallad, İmam Rıza (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor:

"İnsanın her gün güzel kokular sürmesi gerekir. Eğer her gün mümkün değilse en azından gün aşırı güzel kokular sürmesi gerekir. Bu da mümkün değilse haftada bir gün (veya her cuma) güzel kokular sürmelidir. Bu işi asla terk etmemelidir."

Di'bil-i Huzaî, İmam Rıza (a.s)'dan, o da babalarından, onlar da Hz. Ali'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

Peygamber (s.a.a) şu ayeti tilavet buyurdular: "Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir." (Haşr/20). Daha sonra şöyle buyurdular: "Cennet ehli bana itaat edenler ve benden sonra Ali'nin karşısında teslim olup velayetini kabul edenlerdir. Cehennem ehli ise velayete karşı kin ve buğz içinde olanlar, ahdini bozanlar ve benden sonra onunla savaşanlardır."

Süleyman Mervezî şöyle diyor:

Ebu'l-Hasan bana bir mektup yazdı ve o mektubunda şöyle buyurmuştu: "Şükür secdesinde yüz defa 'şükren şükren' (Allah'ım sana şükürler olsun, şükürler olsun) veya 'affen affen' (Allah'ım beni affet, affet) deyiniz."

Şeyh Saduk bu hadis hakkında şöyle diyor: "Süleyman Mervezî hem İmam Kâzım'ın, hem de İmam Rıza'nın huzuruna müşerref olmuşlardır. Bu yüzden bu hadisi, bu iki İmam'dan hangisinden naklettiğini bilemiyorum."

Hasan bin Ali Veşşa şöyle diyor:

"İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: İnsan secde halinde uyursa Allah Tebarek ve Teâlâ şöyle buyurur: Kulumun ruhunu itaat ve kulluk haletindeyken aldım."

Dâvud b. Süleyman şöyle diyor:

İmam Rıza (a.s) babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: "Dünya bütünüyle cehalettir; ilim mevzileri dışında. İlim de insan için hüccettir; meğerki onunla amel etmiş olsun. Amel de bütünüyle riya doludur; meğerki halisane olsun. İhlas da tehlike içindedir; ta ki insan akıbetinin ve işinin nereye vardığını görmüş olsun."

Muhammed b. Halid Berkî şöyle diyor:

Efendim İmam Cevad, babası İmam Rıza'dan, o da babası İmam Kâzım'dan şöyle nakletmişlerdir: Eclah'ul Kindî Ebu Bureyde'den, o da babasından İmam Kâzım (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir ki Peygamber (s.a.a) buyurmuşlardır ki: "Benden sonra Ali (a.s) bütün müminlerin imamıdır."

(Uyun-u Ahbar'ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh)