Bir mü’mini doyuranı, Allah doyurur.....

İmam Ca’fer (a.s.) buyurdu ki: “Kim bir mü’mini doyuncaya kadar yedirirse, hiçbir Allah’ın kulu, ahrette ona ne gibi bir ecir verileceğini bilemez. Sadece Âlemlerin Rabbi olan Allah bilir”

<Bir mü’mini doyuranı, Allah doyurur.....

TÜRK-AZ HABER / EHL-İ BEYT

Ebu Bâsir rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık Aleyhisselam) buyurdu ki:

"Müslüman bir adamın karnını doyurmayı, bir ufuk dolusu insanın karnını doyurmaktan daha çok istiyorum."

Râvi der ki: "Ufuk nedir diye sordum."

Buyurdu ki: "Yüz bin veya daha fazla (kişiden ibarettir)." (Usul-i Kâfi, c.2, s.375).

Abdullah b. Meymun el-Kaddah rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık Aleyhisselam) buyurdu ki:

"Kim bir mü'mini doyuncaya kadar yedirirse, hiçbir Allah'ın kulu, ahirette ona ne gibi bir ecir verileceğini bilemez. Ne "mukarreb/yakınlaştırılmış" melek, ne de gönderilmiş peygamber. Sadece Âlemlerin Rabbi olan Allah bilir."

Sonra İmam şöyle buyurdu: "Aç bir Müslümana yemek yedirmek bağışlanmayı gerektirir." Ardından şu ayeti okudu: "Veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır." (Beled, 14-16) (Usul-i Kâfi, c.2, s.376).

es-Sekunî rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık Aleyhisselam) buyurdu ki:

"Resulûllah (sallallahu aleyhi ve alihi) şöyle buyurmuştur: Kim, gücü yetiyorken bir mü'mine bir içim su verirse, Allah, sunduğu her içim suya karşılık ona yetmiş bin iyilik yazar. Şayet, suya ulaşmaya gücü yetmiyorken mü'mine su verirse, İsmail'in soyundan gelen on köleyi azat etmiş gibi olur." (Usul-i Kâfi, c.2, s.376).

Hüseyin b. Nuaym es-Sahhaf rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık Aleyhisselam) buyurdu ki:

"Kardeşlerini seviyor musun ey Hüseyin?"

"Evet" dedim.

Buyurdu ki: "Yoksullarına yararın oluyor mu?"

"Evet" dedim.

Buyurdu ki: "Allah'ı seveni sevmek senin görevindir. Allah'a yemin ederim ki, onlardan birini sevmediğin sürece ona yararlı olmazsın. Onları evine davet ediyor musun?"

"Evet" dedim, "Onlardan iki-üç ya da daha az, ya da daha fazla kişi yanımda olmadan yemek yemem."

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık Aleyhisselam) buyurdu ki: "Onların sana yaptığı iyilik senin onlara yaptığın iyilikten daha fazladır."

Dedim ki: "Sana feda olayım, onlara yemeğimi yediriyorum, yatağımı altlarına seriyorum, buna rağmen onların benim üzerimdeki iyilikleri daha mı fazladır?"

"Evet" dedi. "Onlar senin evinden çıktıkları zaman, senin ve ailenin günahlarını da beraberlerinde çıkarıyorlar." (Usul-i Kâfi, c. 2, s. 377).

Rib'i rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık Aleyhisselam) buyurdu ki:

"Kim Allah için kardeşini doyurursa, bir topluluğu doyuran kimse kadar sevap alır."

Dedim ki: "Bir topluluk kaç kişi demektir?"

Buyurdu ki: "Yüz bin insan." (Usul-i Kâfi, c.2, s.378).