‘Zalime düşman, mazluma yardımcı olun’

İmam Ali (a.s.), İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e yazdığı mektupta şöyle buyurdu: "Allah'tan korkmanızı, dünya sizi istese bile onu istememenizi vasiyet ederim. Ona ait bir şeye ulaşmadığınız veya kaybettiğiniz için üzülmeyin. Hakkı söyleyin; ahiret ecri için çalışın. Zalime düşman, mazluma yardımcı olun"

<‘Zalime düşman, mazluma yardımcı olun’

TÜRK-AZ HABER / EHL-İ BEYT

İmam Ali (a.s.), İbn-i Mülcem tarafından yaralandıktan sonra İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e yazdığı mektupta şöyle buyurdu:

"Allah'tan korkmanızı, dünya sizi istese bile onu istememenizi vasiyet ederim. Ona ait bir şeye ulaşmadığınız veya kaybettiğiniz için üzülmeyin. Hakkı söyleyin; ahiret ecri için çalışın. Zalime düşman, mazluma yardımcı olun.

Siz ikinize, bütün evlatlarıma, ehlime ve bu vasiyetin ulaştığı kimselere Allah'tan korkmayı, işlerinizde intizamlı olmayı, birbirinize iyilikle davranmayı, insanlarla barışık yaşamayı vasiyet ederim. Ben, dedeniz Resûlullah'tan (s.a.a) şöyle duydum: 'Birbiriyle barışık yaşamak bir yıllık namaz ve oruçtan daha faziletlidir.'

Allah için, Allah için yetimlerin hakkını gözetin, onları bir aç bir tok bırakarak nezdinizde zayi etmeyin.

Allah için, Allah için komşularınızın hakkına riayet edin. Onlar, size Nebi'nizin vasiyetidirler. O, komşular hakkında öylesine tavsiyelerde bulunurdu ki biz mirasa da dahil olacaklar sandık.

Allah için, Allah için Kur'an'a uyun; onunla amel etmede başkası sizden önde olmasın.

Allah için, Allah için namaza dikkat edin; çünkü namaz, dininizin direğidir.

Allah için, Allah için, Rabbinizin evi Kâbe'ye dikkat edin, var olduğunuz müddetçe orayı ıssız bırakmayın, eğer orayı terk edecek olursanız azap hususunda sizlere fırsat dahi verilmez.

Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle Allah yolunda cihad edin. Size düşen görev, karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak, karşılıklı olarak hediyeler vermektir. Sırt çevirip gitmekten ve birbirinize dargın durmaktan sakının, iyiliği emredip kötülükten men etmeyi terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra ne kadar çağırsanız da artık sizlere icabet edilmez."

Sonra şöyle buyurdu:

"Ey Abdulmuttalip oğulları! Mü'minlerin emiri katledildi diyerek Müslümanların kanını akıtmaktan, öç almaya kalkışmaktan sakının. Sakın, benim için katilimden başkasını öldürmeyin. Biraz bekleyin bakın; şayet onun darbesinden ölürsem, darbesine karşı kendisine bir darbe vurun, organlarını kesmeyin. Ben Resûlullah'ın, 'Öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa, cesedi ibret verici bir şekle sokmaktan sakının' dediğini işittim."

(Nehcu'l-Belağa'dan...)