O’nun işi bir gecede düzelecektir.....

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyuruyor: “Benim dokuzuncu oğlumda Hz. Musa'dan bir sünnet ve Hz. Yusuf'tan bir sünnet vardır. Şüphesiz bizim kıyam edenizim O'dur. Allah onun işini bir gecede düzeltecektir”

<O’nun işi bir gecede düzelecektir.....

Haris b. E'ver diyor ki: "Ey Allah Resûlü'nün (s.a.a) oğlu, canım sana feda olsun, Allah, 'And olsun güneşe ve ışığına' (Şems/1) demekle neyi kastetmiştir?"

İmam Hüseyin (a.s), "Ey Haris, güneşten maksat, Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed'dir (s.a.a)" buyurdu.

Haris, "Peki, 'Ve ondan ışık aldığı, ardına düşüp seyrettiği zaman aya' (Şems/2) ile neyi kast etmektedir" diye sordu.

İmam Hüseyin (a.s), "Ondan maksat, Resûlullah'ın (s.a.a) ardınca gelen Mü'minlerin Emiri Hz. Ali'dir (a.s)" buyurdu.

Haris, "'Ve ışıdığı zaman güne'den (Şems/3) maksat nedir?" diye sordu.

İmam Hüseyin (a.s), "Bu, yeryüzünü adaletle dolduracak olan Âl-i Muhammed'in (s.a.a) Kaimi'dir (Kıyam edenidir)" buyurdu. (Tefsir-i Furat-i Kufî, Ebu Kasım Furat b. İbrahim b. Furat Kufî, s.212).

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: "Bizden on iki Mehdi vardır birincisi Mü'minlerin Emiri Ali b. Ebu Talib'dir ve sonuncusu, oğullarımın dokuzuncusudur. O hak üzere kaim olan İmam'dır. 'Müşrikler istemese de' (Tevbe/33) onun eliyle hak dini tüm dinlerin üstüne çıkacaktır. Elbette onun için bir gaybet dönemi vardır ki bu dönemde halkın bir kısmı dinden çıkacaktır. Fakat az bir grup da hak din üzerine sağlam kalacaklardır. Bundan dolayı da sıkıntılar çekecek, zahmetlere düşeceklerdir. Onlara şöyle denilecektir: 'Ve derler ki: Gerçekseniz bu vaad ne zaman yerine gelecek' (Yunus/48). Şüphesiz bu dönemde zorluklara ve yalanlamalara sabredip, gaybete inanan kimseler, Peygamber (s.a.a) ile birlikte aynı safta cihad eden mücahidler gibidirler." (Uyun-u Ahbâr-ı Rıza (a.s.), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyhi Kummî, c.1, bab.6, s.56).

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyuruyor: "Benim dokuzuncu oğlumda Hz. Musa'dan bir sünnet ve Hz. Yusuf'tan bir sünnet vardır. Şüphesiz bizim kıyam edenizim O'dur. Allah onun işini bir gecede düzeltecektir." (Kemâlu'd-Din, Şeyh Saduk İbn-i Babeveyhi Kummî, c.1, s.317).

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu ki:

Bu İslam ümmetinin Kaimi (Kıyam edeni), benim oğullarımdandır. O'nun gizlilik dönemi olacaktır ve o kendisi hayattayken mirası bölüşecektir." (Kemâlu'd-Din, c.1, s.317).

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: "Zuhurunu beklediğiniz İmamın zuhuru, sizden bir grubun diğer bir gruptan teberri etmesinden, birbirinizin yüzüne tükürmenizden, birbirinizi tekfir etmenizden ve birbirinize lanet okumanızdan sonra gerçekleşecektir."

Ravi diyor: "Artık o zamanda bir hayır yok mu?" diye sordum.

İmam Hüseyin (a.s) şöyle cevap verdiler: "Bütün hayır o zaman olacaktır, Kaim (İmam Zaman) kıyam edecek ve bütün zorluk ve sıkıntılara son verecektir." (Gaybet-i Numanî, İbni Ebu Zeyneb Muhammed ibn-i İbrahim Numanî, bab.12, s.207).