‘Kötüler iyilere musallat olacak’

Resûlullah (s.a.a) ahir zamanla ilgili yaptığı konuşmada buyurdu ki: “O zaman ihtiram kalkacak, günah kazanılacak, kötüler iyilere musallat olacak, yalan yaygınlaşacak, inat aşikâr olacak, fakirlik çoğalacak, elbiselerle övünecekler, zamansız yağmurlara uğrayacaklar”

<‘Kötüler iyilere musallat olacak’

TÜRK-AZ HABER /EHL-İ BEYT

(…dünden devam)

Resûlullah (s.a.a), Selman Farisi'ye hitaben anlattığı ahir zamanın alametlerini şöyle bitirdi:

"Ya Selman! O zaman talak artacak, Allah için had (şer'i ceza) uygulanmayacak ve (bu işleriyle) Allah'a bir zarar dokunduramayacaklar."

Selman: "Ya Resûlallah! Bunlar vaki olacak mı?"

Resûlullah (s.a.a): "Evet, Allah'a and olsun ki, bunlar vaki olacaktır. Ya Selman! O zaman şarkı söyleyen kadınlar ve çalgı aletleri ortaya çıkacak ve ümmetimin kötüleri onların peşince gidecekler."

Selman: "Ya Resûlallah! Bunlar olacak mı?"

Resûlullah (s.a.a): "Evet, Allah'a and olsun ki, bunlar olacaktır.

Ya Selman! O zaman ümmetimin zenginleri gezi, orta hallileri ticaret, fakirleri ise gösteriş için hacca gidecekler. İşte o zaman bir grup insan, Kur'an'ı Allah'tan gayrisi için öğrenecekler; veled'üz-zinalar çoğalacak, Kur'an'la teganni edilecek, dünya için birbirlerine düşman olacaklar."

Selam: "Ya Resûlallah! Bunlar gerçekleşecek mi?" Resûlullah (s.a.a): "Evet, canım elinde olan Allah'a and olsun ki, böyle olacaktır. Ya Selman! O zaman ihtiram kalkacak, günah kazanılacak, kötüler iyilere musallat olacak, yalan yaygınlaşacak, inat aşikâr olacak, fakirlik çoğalacak, elbiselerle övünecekler, zamansız yağmurlara uğrayacaklar, tavla, satranç, küçük davul ve çalgı aletlerini benimseyecekler; iyiliğe emretmek ve kötülükten sakındırmayı kötü sayacaklar, gerçek mü'min o zamanda cariyeden daha hor ve hakir olacak, Kur'an okuyanlar ve ibadet edenler birbirlerini azarlayacaklar; oysa onlar gökler âleminde ercas ve encas (çirkef ve necis) olarak çağrılmaktalar."

Selman: "Ya Resûlallah! Bunlar gerçekleşecek mi?"

Resûlullah (s.a.a): "Evet, Allah'a and olsun ki, bunlar gerçekleşecektir.

Ya Selman! O zaman zenginler fakirlikten korkacak; öyle ki fakir bir adam cemaatin arasında dolaştığında eline bir şey bırakan kimse bulunmayacaktır."

Selman: "Ya Resûlallah! Böyle bir zaman gelecek mi?"

Resûlullah (s.a.a): "Evet, Allah'a and olsun ki, böyle bir zaman vuku bulacaktır. Ya Selman! O zaman ruvey- bida insanlar söz sahibi olacaklar."

Selman: "Ya Resûlallah, anam ve babam sana feda olsun ruveybida kimdir?" diye sorduğunda, Resûlullah (s.a.a.) buyurdular ki: "Toplumun işleri hakkında konuşmaya liyakati olmayan (hakir ve ahmak) kimsedir. Çok geçmeksizin herkesin duyacağı bir şekilde yerden bir ses çıkacak, sonra yer içerisindeki altın ve gümüş hazinelerini dışarı çıkaracak, ama (kıyamet yaklaştığından dolayı) insana bir faydası olmayacaktır." (Bihar, c.6, s.306).