MÜNAFIKLIĞA ÇAĞ ATLATAN MÜSLÜMAN.....

 Yaradılışın gayesi Allah’a olan kulluktur, insanın Allah’a kulluğunu ispat etmesidir. Bu gayeyi unutan insan hiç ölmeyecekmiş ve hiç Allah’a hesap vermeyecekmiş gibi hayat yaşar. Bu tür insanların idealleri genelde dünyada, makam sahibi, mal ve mülk sahibi olmak olur. Bu ideal uğruna önlerine gelen her engeli aşmak için sınır tanımaz olurlar.

MÜNAFIKLIĞA ÇAĞ ATLATAN MÜSLÜMAN.....
Mimar Gökhan Demir

MÜNAFIKLIĞA ÇAĞ ATLATAN MÜSLÜMAN.....

Milli, Dini ve Ahlaki bütün ölçüler tamamen hiç sayılır bu tip insanların ölçüsü, nefsi arzu ve istekleridir. Nefsi arzu ve istekleri doğrultusunda ilerlerken hiç bir kuralı tanımaz hale gelirler ve yanlışını fark etse bile ısrarla aynı yanlışı savunmaya devam eder. Hataları onlara söylediği zaman asla kabul etmeyerek, yalanı başka bir yalan bahane ile kapatmaya çalışırlar. Bu tür insanlar yanlışından dönecek cesareti ve erdemi kendinde bulamayan insanlardır.

  Allah’tan (c.c.) çok ihanete uğrayan yoktur. İnsanları da en çok Allah’ın adını kullanarak aldatırlar. O insan eğer Allah’a değil menfaate, inandığı lidere kul olmuşsa vay onun haline hakkı batıl, batılıda hak görür ama sorarsan ondan daha takva Müslüman yoktur.

    Dinim, imanım, vatanım der iktidar olurlar, bunlara inanıp iman eden zümreler bunların hükümlerini Allah’ın hükümleriyle ters düşse dahi yahu vardır onun bildiği diyecek kadar ahmak ve cahildirler. Allah c.c. haram der bunların taptıkları lider o haram işlensin diye önünü açacak kanunu getirince, yahu haram ama vardır bir bildiği derler. Liderleri hırsızlık yapar e hırsızlık haram ama o Allah için çalıyor derler. Zinayı, domuzu serbest bırakan, Müslümanları katledip ırzlarına geçen kâfir (ABD) ordularına dua eden yandaşlarına ülkeyi talan ettirerek milyonların hakkına giren adama mehdi diyecek kadar yoz, bağnaz ve maalesef dinden bihaber insanlar haline gelen bir toplumu Allah c.c. asla doğru yola iletmez.

  Nerede İslam’a Allah’a saldıran bir ülke olsa önce onlara milletin gözünü boyamak için feryat-ı figan eder peşinden onlara eğilerek önlerini açan liderlerine inatla teslim olan sürüleri Allah c.c doğru yola iletmez.

  Yüce Allah’ın kelamı Kur’an-ı herkesin içinde açıkça polis koruması altında yaktıran ülkeyi önce kınamak sonra o ülkeyi mükâfatlandırarak NATO’ya giriş bileti vermek hangi İslam ahlakına sığar. Münafıklık ile İslam’ı karıştıran bu millet buna da eyvallah der.  Nelere demedi ki eyvallah buna da demesin. Hem bunu yapan zaten mehdi öyle ya o yanlış yapar mı?

 Bir dediği diğer dediğini tutmayan, bir saat önce dediğinin tam tersini söyleyen, az önce dediği söz için yok ben öyle bir şey demedim diyen sözünde durmayan, yalan konuşan adama ne denir?

İslam dininde Münafık: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. (Buhari)

Hırsız, rüşvetçi, zinayı serbest bırakan, cami, Kur’an kursu kapatıp besmele ile kilise açan ve dün dediğini bugün inkâr ederek münafık alametleri gösteren insanları ısrarla devletin başında tutmak İslam’ın emri değil, şeytanın yoldan çıkardığı insanların işidir.

 Dünyalık çıkarları için insanlara batılı hak, hakkı batıl olarak göstererek, onlara bu yanlışın doğru olduğu hususunda çeşitli oyunlarla, bahanelerle süsleyerek insanları aldatmak ancak şeytanın işidir veya şeytanlaşmış insanın işidir. Bu ahlaktaki insanlara uyan ve onlara gerçekler anlatıldığı zaman, anladıkları halde inatla yanlış yapan insanı, savunmak için aynen onun kullandığı metotla yanlışın üzerini örtmeye çalışmaları onlarında aynı ahlakta olduklarını göstermektedir.

‘Ve zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki, size de ateş dokunmasın. Allah’tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.’ (Hud113)

 “Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar.” (Bakara, 9).

 “Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azap vardır.” (Bakara, 10).