Mikdad b. Esved’in, İmam Ali’ye sadakati.....

Mikdad b. Esved, Bedir ve Uhud başta olmak üzere, Peygamberin yanında pek çok savaşa katılmış ve kahramanca savaşmıştır

<Mikdad b. Esved’in, İmam Ali’ye sadakati.....

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

Mikdad b. Esved, Bedir ve Uhud başta olmak üzere, Peygamberin yanında pek çok savaşa katılmış ve kahramanca savaşmıştır.

Tüm tarihçiler Mikdad'ın Müslüman olduğunu ilan eden ilk yedi kişiden bir olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. 

Mikdad b. Esved, Allah Resulü'nün ölümünden sonra Ebubekir'in hilafetine (Peygamberin Gadr-i Hum'daki ifadelerini ortaya koyarak) açıkça karşı çıkan birkaç kişiden biridir.

İmam Ali, gasp edilen haklarını alması için yardım istemek üzere Hz. Fâtımâ ile birlikte Ensar'ın evlerini dolaşırken, Midad saçını kestirip kılıcını kuşanmış olarak İmam Ali'nin yanında gelen dört kişiden (Salman, Ebuzer, Ammar ve Mikdad) biridir.

Mikdad, Hz. Fâtımâ'nın gece yarısı düzenlenen cenaze merasimine de katılan has velayet dostlarındandı. 

Ömer'in ölümünden sonra Ömer'in tayin ettiği 6 kişilik şûrada yer alan Abdurrahman, İmam Ali ve Osman arasından birini halife seçme konusunda halkla meşveret etti.

Mikdad, onun bu tutumu karşısında şöyle dedi:

"Ey millet! İyi dinleyin, ben Mikdad b. Amr'ım. Eğer İmam Ali'ye biat ederseniz buyruklarını dinleyip itaat edeceğim. Ve eğer Osman'a biat ederseniz ona itaat etmeyeceğim gibi muhalefet de edeceğim."

Mikdad'ın bu konuşmasından sonra Ammar b. Yâsir de ayağa kalkarak Mikdad'ı destekledi. Ve yanında yer aldığını bildirdi. 

Osman'ın halife seçilmesinden sonra Mikdad. İmam Ali'nin huzuruna çıkarak şunları söyledi:

"Ya Ali! Ayağa kalk ve onlarla savaş, biz de senin yanında yer alıp gaspçılarla savaşalım."

İmam Ali, "Hangi yaver ve dostumla onlarla savaşayım?" diye karşılık verdi.

Sonra İmam Ali, Ammar bin Yâsir'e dönerek şöyle buyurdu:

"Allah'a yemin olsun ki, yaverim ve emrimde savaşacak askerim olaydı onlarla savaşırdım."

İmam Ali sonra şöyle devam etti: "Ey Ammar! Onlarla savaşmak için savaşacak yardımcı bulamıyorum. Sizleri de gücünüzden fazla bir işe mecbur etmeğe razı olmam."

Mikdad b. Esved hadislerle övülmüş mümtaz bir şahsiyettir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

"Yüce Allah sevdiği dört kişiyi Bana da sevmeyi emretti. Ali onlardandır. Ali onlardandır. Ali onlardandır. Mikdad, Salman ve bir de Ebuzer..." 

İmam Musa Kazım şöyle buyurmuştur:

"Kıyamet günü yüce Allah tarafından bir münadi şöyle seslenir: 'Sırat-ı müstakimde baki kalan Muhammed b. Abdullah'ın havarileri neredeler?'

O sırada Selman, Ebuzer ve Mikdad ayağa kalkarak kendilerini tanıtacaklardır." 

Mikdad b. Esved hicri 33 yılında Osman'ın hilafetinin son yıllarında Medine'nin civarındaki kasabalardan biri olan Cerf'de Hakkın rahmetine kavuştu. Bâki Mezarlığı'na defnedildi." (Prof. Dr. Haydar Baş İmam Ali eserinden)