ÂLEMLERİN YARADILIŞ SEBEBİ HZ. MUHAMMED (S.A.A)…..

  İlk insan Hz. Âdem (a.s) yaratılmadan evvel, Allah (cc) bir ruh yaratıyor adı Muhammed (s.a.a) ve ona âşık oluyor. Sevgilisi Muhammed (s.a.a)’e ‘’Sen olmasaydın ya ‘habibim’ sen olmasaydın ben bu âlemleri yaratmazdım’’ dedi.

ÂLEMLERİN YARADILIŞ SEBEBİ HZ. MUHAMMED (S.A.A)…..
Mimar Gökhan Demir

ÂLEMLERİN YARADILIŞ SEBEBİ HZ. MUHAMMED (S.A.A)…..

   Âlemlere rahmet Hz. Muhammed  (s.a.a)’e göre ruhları yarattı. Ruhlar, ilk insan Hz.Adem’den (a.s), son insana kadar dünyaya gelecek olan tüm insanların ruhlarıdır. Allah (cc) Bezm-i elest’de ruhar meclisinde bütün ruhları topladı. Henüz insanın yaratılmadığı bu meclise Cenab-ı Vacibü'l Vücud Hz. Tecelli ediyor.

  Yüce Allah (cc) ‘Ben sizin Rabbiniz Değilmiyim’ diye seslendi tüm ruhlara. Ruhlarda aşkla hep beraber sen bizim rabbimizsin şahit olduk dediler. Bu konu Kur’an-ı Kerimde Araf suresinin 172 ayetinde şöyle geçer ‘’Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak: «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» dediği vakit, «pekâlâ Rabbimizsin, şahidiz» dediler. (Bunu) kıyamet günü «Bizim bundan haberimiz yoktu.» demeyesiniz diye (yapmıştık).’’ Rablerine and içerek söz veren ruhları Allah (cc) beden kalıbına sokarak insanı yarattı.İlk yaradılan ruh Hz.Muhammed (s.a.a) ve peşinden de Ehl-i Beytin ruhlarıdır.İlk yaradılan insan ise Hz.Adem (a.s)’dır. Habibullah Muhammed (s.a.a) nübüvvet  (Peygamberlik) yolunun rehberidir.Bütün peygamberlerin, peygamberidir. Allah (cc) habibullahı aşkına tüm insanlığı ve alemleri yarattı. Hz.Muhammed (s.a.a)’i sevmeyen, ona tabi olmayan hiç bir insanın kurtuluşu yoktur.

   Allah(cc) maide 81. ayeti kerimede ‘’Eğer onlar, Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilen Kur'ân'a inanmış olsalardı, kâfirleri dost tutmazlardı. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir’’ Buyurmaktadır. Ümmetini çok seven her an ümmeti için dua eden Hz.Muhammed (s.a.a) Miraç’ ta Allah (cc) ile görüşdü.

   Allah (cc) açtı habibullahına bütün servetleri, ancak Muhammed Mustafa (s.a.a) gözünün ucuyla bile bakmadı. Allah (cc) Habibi Muhammed (s.a.a)’e seni çok seviyorum habibim sana bir hediye veyerim ne istersen söyle dedi. Alemlere rahmet Hz.Muhammed  (s.a.a) mübarek başını secdeye koydu ümmetimi isterim Yarabbi dedi. Allah (cc) yeniledi isteğini seni çok seviyorum sana bir hediye veremek istiyorum dedi. Hz.Muhammed  (s.a.a) ümmetimi isterim Yarabbi dedi. Allah (cc) üçüncü defa yine teklifini tekrar etti.

   Hz.Muhammed  (s.a.a) mübarek başını secdeye koydu ağlayarak ümmetimi isterim Yarabbi dedi. Allah (cc) senin ümmetini affederim, ancak  bana şirk koşanlar, ana-babasına asi olanlar ve kul hakkı yiyenler hariç diye buyurdu.Ümmeti için ağlayan onlar için rabbine yalvaran peyganberin ümmeti kim?. Peygamber (s.a.a)’in ardından onun emaneti Kur’an-ı ve Ehl-i beyti terk edenler mi?.

  Emaneti olan Ehl-i beyt’i   din adına, dinsizlik ederek katledenler mi? Ya da Hz.Muhammed (s.a.a)’in yaptıklarının tam tersini yaparak kafirleri dost tutan, onlarıda hak gösteren,besmele ile kilise açan, zinayı serbet bırakanlar mı?. Yoksa asla onun yolunu hiç bir dünya menfaatine, makama değişmede, satmadan hakkı kimseden korkmadan haykıran ve dinini Allah (cc) ‘ın peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.a) ve onun varisleri olan Ehl-i beyt’e uyaraka yaşayanlar mı?Allah’ım(cc) sen bizi kendine hakkı ile kul, Muhammed Mustafa (s.a.a)’e ümmet, Ehl-i beyt yoluna hayırlı bir evlat eyle. Amin..