İzmir İktisat Kongresi, ekonomik bağımsızlığın temeli

İzmir İktisat Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde önemli bir kilometre taşıdır ve ekonomik bağımsızlığının temelidir

<İzmir İktisat Kongresi, ekonomik bağımsızlığın temeli

17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'in Banka Han yerleşkesinde düzenlenmiştir.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 1135 delege, tüccar, işçi, sanayici ve çiftçi başlıkları altında kongreye katılmıştır.

Kongrenin amacı; yeni kurulan Türkiye'nin ekonomisi hakkında gelecek planlaması yapmak ve oluşabilecek muhtemel sorunlar için erken bir çözüm planı geliştirmek idi.

Kongre; halkın ekonomik refahını artırmak ve savaş sonrası ortaya çıkan ekonomik sorunlara çözüm üretmek amacıyla önemli kararlar almıştır.

İzmir İktisat Kongresi, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının temellerini atmış ve gelecekteki ekonomik politikaların şekillenmesine katkı sağlamıştır.

Bu kongre, Türkiye'nin ekonomik geleceğini belirlemede önemli bir rol oynamış ve hala üzerinde tartışılan bir dönüm noktasıdır.