‘’EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSTDOĞRU OL’’…..

     Müslüman insan Allah’ın varlığına, Birliğine ve Hz. Muhammed (S.a.a)’in Allah’ın kulu ve Rasülü olduğuna iman edendir. Ancak bu yeterli değil insanın Allah’ın İstediği gibi bir kul olması için Allah’ın emir ve yasakları vardır. Allah cc. İnsana iyliği emreder, kötülüklerden ve fena işlerden de men eder.  

‘’EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSTDOĞRU OL’’…..
Mimar Gökhan Demir

‘’EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSTDOĞRU OL’’…..

   Müslümanım diyen her bir insan Allah’ın gönderdiği dini ‘İslam’a’ Allah’ın gönderdiği Kur’an-ı, onu canlı hayata geçiren, canlı kur’an olan Hz.Muhammet  (s.a.a)’i ve Ehl-i beytine tabi olmak zorundadır. Allah’ın dini ‘İslam’ı onlardan daha iyi bilen ve yaşayan yoktur. Kurtuluşun adresi onlardır. Bir mü’min dünyalık işlerde en tepeye çıkmak için, insanların ahretleriyle hayatlarıyla oynamaz. Hakkı batıl, batılı da hak olarak göstermez, gösteremez. Eğer dediği gibi Müslümansa.

   Siz bir düşünün Allah’ın ayetleriyle dalga geçen, dalga geçtiğini bildikleri halde hala o insana destek olanlara, haram yiyene ve haram yediklerini bildikleri halde onlara destek olanlara, emanete ihanet edene ve ihanetlerini gördükleri halde onlara destek olanlara, Allah’ın düşmanlarıyla dostluk edene ve bunlara destek verenlere, kâfirlerin saffında yer alarak Müslümanların ölümüne sebep olana ve onlara destek verenlere, yalan konuşan ve yalancıya destek verenlere, şahsi mefaatları için Müslüman insanların ahretleriyle ve hayatlarıyla oynayan insanlara dinimiz ‘islam’ ne ad verir;  ‘’İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, «Allah'a ve ahiret gününe inandık.» derler.’’  (Bakara- 8)

   ‘’Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar.’’ Bakara-9

‘’Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azab vardır.’’ Bakara-10

‘’Hem onlara: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın." denildiğinde: "Biz ancak ıslah edicileriz." Derler ‘’ Bakara-11

‘’Onlara: "İnsanların (müslümanların) inandığı gibi inanın." denilince, "Biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız?" derler. İyi bilin ki, asıl beyinsiz kendileridir fakat bilmezler.’’ Bakara -13

‘’Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.’’ Maide-51

‘’Eğer onlar, Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilen Kur'ân'a inanmış olsalardı, kâfirleri dost tutmazlardı. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.’’ Maide- 81

‘’Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri başınıza geçirmeyin! Kendi aleyhinizde Allah'a açık bir saltanat vermek ister misiniz.’’ Nisa-144

    “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder, oruç tutup, namaz kılar ve Müslüman olduğunu iddia etse bile” (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai / Camius-Sağir, İmam Suyuti, H No:25) (Cem’ul Fevaid: H No:8099)

“Kimde dört vasıf bulunursa halis münafık olur O dört şeyden biri kendisinde bulunan kişi ise onu terk edinceye kadar münafıklıktan bir haslet bulunur Bunlar: Kendisine bir emanet bırakıldığı zaman ihanet eder; konuştuğunda yalan konuşur, anlaştığı zaman sözünde durmayıp bozar Bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden fazla kötülük yapar” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai/Cem’ül Fevaid, H No: 8097)

“Münafıkların kendilerini ele veren alametleri vardır: Selamları lanettir, yemekleri gasp ve yağmadır, Ganimetleri hile ile kazançtır, Mescitlere aralıklı yaklaşırlar Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler, Kibirlidirler Ne sevilirler ne de severler Gece odun gibi sessiz, gündüz gürültücüdürler”(İmam Ahmed ve Bezzar/Cem’ul Fevaid, H No: 8110)

 “Münafık, gözlerine hâkim olup istediği şekilde ağlayabiliyor”(Deylemi / Cami’us Sağir, İmam Suyuti H, No:9237)

“Münafık, iki sürü arasında kâh birine kâh öbürüne yanaşan şaşkın koyun gibidir”(Müslim ve Nesai/Cem’ul-Fevaid, h no:8101)

 “Kim ki kalbindeki Allah korkusundan daha fazlasını insanlara göstermeye çalışırsa o münafıktır”(İbn-i Neccar / Cami’us Sağir h no:8383)

“Münafık, gözlerine hâkim olup istediği şekilde ağlayabiliyor”(Deylemi / Cami’us Sağir, İmam Suyuti H, No:9237)

    Allah’ın ayetleri ve Hz.Muhammed (s.a.a)’in Hadis-i Şerifleri her şeyi ortaya koyuyor. Biz kimin kuluyuz Allah’ın mı? Yoksa insanların mı?. Biz kimin ümmetiyiz Hz.Muhammed (s.a.a)’in mi? Yoksa İnsanların mı? 

     Yüce Allah’a, onun kitabına ve onun Resul’üne tam muhalefet eden insanların Müslümanlara bırakın rehber olmalarını bunlarla şeytan bile beraber olmaz. Bu tip insanlara inananlar evvel Allah’a, Peygamberine ve onun Ehl-i beytine iman etmelidir. Ve onların aksine hareket edenlerle asla beraber olmamalıdır. Zira ‘’Kişi sevdiği ile beraberdir ve onlarla Haşrolur’’