AŞURE GÜNÜ NAMAZI.....

                  Abdullah b. Sinan şöyle anlatıyor: Aşura Günü, efendim Ebu Abdullah Ca’fer b. Muhammed’in yanına gittim. Rengi solmuş, yüzünde derin bir hüznün izleri vardı.

  AŞURE GÜNÜ NAMAZI.....
Mimar Gökhan Demir

  AŞURE GÜNÜ NAMAZI.....

Gözyaşları inci taneleri gibi dökülüyordu. Dedim ki: “Ey Resûlullah’ın oğlu! Allah, seni hiçbir zaman ağlatmasın, niçin ağlıyorsun?”

Bana şu karşılığı verdi: “Haberin yok mu? Hüseyin b. Ali’nin böyle bir günde hunharca katledildiğini bilmiyor musun?”

Dedim ki: “Efendim, bugün oruç tutmakla ilgili görüşün nedir?”

Bana şunları söyledi: “Gecelemeksizin o günü oruçla geçir. Sevinçli olmaksızın iftar aç. Orucu tam gün tutma. Ama ikindiden bir gün sonra bir yudum su iç. Çünkü buna benzer bir vakitte Âli

Resûl’e karşı başlatılan savaş durdu. Onlara karşı saldırı sona erdi.

O sırada şehadetleri Resûlullah’a ağır gelen onlardan otuz kişi katledilerek yere serilmişti. Eğer Resûlullah o gün yaşasaydı O’na taziyede bulunmak gerekecekti.

Ey Abdullah b. Sinan! Bir çöle, seni kimsenin göremeyeceği bir yere git. Veya sana ait boş bir eve git. Ya da tenha bir yere gidip gün yükselmeye başladığı andan itibaren bekle, rükû ve secdelerini güzel edâ edeceğin dört rekât namaz kıl. İki rekâtta bir selam ver.

İlk rekâtta Fatiha sûresini ve Kafirûn sûresini, ikinci rekâtta Fatiha ile birlikte İhlas sûresini oku. Ardından iki rekât daha kıl. İlk rekâtta Fatiha sûresini ve Ahzab sûresini, ikinci rekâtta ise Fatiha ile Münafikûn sûresini veya Kur’an’dan kolayına gelen bir sûreyi oku. Sonra selam ver ve yüzünü Hüseyin’in kabrine yattığı yere doğru çevir. Onun, onunla beraber olan çocuklarının ve ailesinin öldürülüp yere düşürüldüğü anı gözünde canlandır. Ona salât ve selam oku, katillerine lanet ederek onların yapıp ettiklerinden uzak olduğunu belirt. Böyle yaparsan yüce Allah cennetteki dereceni yükseltir, işlediğin günahları siler.” (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ca’fer, s.280; Biharu’l-Envar, 101/303, 306.) 

Kaynak: Prof.Dr. Haydar Baş hocamızın Büyük Namaz İlmihali