KADDESELLAHU SIRRAHU ALLAH (c.c.) SIRRINI MÜBAREK KILDI.

  Kıyamet devrine kadar namazda veya zaman ve mekanla sınırlı olmayan bir yerde ' Muhammed ve Ali Muhammede selam' verilmesi istenmesinin sebebi,  Ehl-i Beyt, İmamlar ve Velayet yolunun büyüklerini tazimdir, yüceltmedir.

<KADDESELLAHU SIRRAHU 
ALLAH (c.c.) SIRRINI MÜBAREK KILDI.


Onları fikirde, gönülde yaşamaktır, yaşatmaktır.
O Velayet Okulunun kıyamet devrine kadar gelen ledün ilmi sahibi Bilge Velillerinin "Seçilmiş/Nasbedilmiş" olanları selam ile anılınca bu Ehl-i Beyt sünnetine devam edilmiş olunur.
Ve Rahmetullahi ve Berekatuh diye selam cümlesine yapılan ekleme, müminlerin kendi aralarındaki selamlaşma içindir.
Alemlere, yani kainata rahmet için gelen Resulün ve zincirleme olarak o rahmeti yayanlar 'nasbedilmiş olanlar'dır. 
Hadiste rüyaya benzetilen zaman ve mekanla sınırlı dünya hayatı yaşarken zamanın ve mekanın olmadığı Gayb Alemindekini selam ile anması, manevi irtibatın sürekliliği içindir.
Onlar, sadece bedenen aramızda olmayıp  hala tasarruf ve himmet ile hak rahmetine vesile oluyorlar.
Bunun için vesile edilerek şefaat da istenir.
Şefaata vesile edilen, ölmüşlere yapıldığı gibi rahmet ile anılır mı hiç ?
Resulullahın, Şah-ı Velayet Hz. İmam Ali'nin, İmamların, Ğavs el Azam Abdülkadir Geylani'nin  Hace Ahmet Yesevinin, Hünkar Hace Bektaş Velinin...makam-ı şeriflerini ziyaret ettiğinde veya başka mekanlarda nasıl anıyorsan manevi irtibatla tasarruf, himmet ve şefaat istediğini söylediğin O İnsan-ı Kamili  de öyle anmalısın.
Ebedi Hasretle... Selam

Hasan Fatih Çakır