İmam Ali (a.s) hakkında 40 Hadis.....

"Ey Ehli Beyt! Allah, sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor" (Ahzap Suresi 33)

<İmam Ali (a.s) hakkında 40 Hadis.....

1- "Ya Ali! Sen ilk Müslüman olan ve ilk iman eden kimsesin. Ve Sen, Bana Harun'un Musa'ya olan nispetini taşıyorsun."
 
2- "Sizden, Havz-ı Kevser'in başında Benim yanıma ilk gelecek kimse, ilk Müslüman olan Ali bin Ebi Tâlib'dir."
 
3- Resulüllah (s.a.v.), Hz. Ali'nin elinden tuttu. Ve şöyle buyurdu: "Biliniz ki hiç şüphesiz bu, Bana ilk iman eden kimsedir. Ve kıyamet günü Benimle ilk müsafaha edecek kimse de O'dur."
 
4- "Eğer yer ve gökler bir kefeye konulsa ve Ali'nin imanı da başka bir kefeye; hiç şüphesiz Ali'nin imanı ağır basar."
 
5- "Ya Ali, Yüce Allah'ı Benden ve Senden başkası (hakkıyla) tanımamıştır. Ve Seni Allah'tan ve Benden başkası (hakkıyla) tanımamıştır."
 
6- "Ben ve Ali, Allah'ın kulları üzerindeki hüccetleriyiz."
 
7- "Kim Peygamberi sevdiğini zanneder ama Vasiyi sevmezse hiç şüphesiz yalan söylemiştir."
 
8- "Ali, Benim hüznümü ve kederimi gideren kimsedir."
 
9- "Ali bin Ebi Tâlib'in yüzüne bakmak ibadettir."
 
10- "Meclislerinizi Ali bin Ebi Tâlib'i zikretmekle süsleyin."
 
11- "Hiç şüphesiz Ali'de öyle hasletler vardır ki, eğer onlardan bir tanesi bile bütün insanlarda olsaydı; fazilet olarak onunla yetinirlerdi."
 
12- "Ey Ali, Sen olmasaydın Benden sonra mü'minler tanınmazdı."
 
13- "Ali'nin hizbi, Allah'ın hizbidir. O'nun düşmanlarının hizbi ise şeytanın hizbidir."
 
14- "Ali, temiz imamların babasıdır."
 
15- "Allah her ilmi Bende toplamıştır. Ben de bildiğim her ilmi 'muttakilerin imamı'nda topladım. Ben her ilmi Ali'ye öğrettim. O'dur açık ve şüphesiz olan imam."
 
16- "Benden sonra ümmetimin en çok ilim sahibi olanı Ali'dir."
 
17- "Ali, Benim ilmimin kapısıdır."
 
18- "Ben öğrendiğim her şeyi mutlaka Ali'ye de öğrettim, O Benim ilim şehrimin kapısıdır."
 
19- "Sen Benim ilmimin kapısısın. Senin evlatların Benim evlatlarımdır. Senin etin Benim etimdir. Senin kanın, Benim kanımdır."
 
20- "Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır. Allah şöyle buyurdu: 'Evlere kapılarından girin.' (Bakara: 185). O halde kim ilim istiyorsa ona kapısından girsin."
 
21- "Ben ilim hazinesiyim. Ve Ali onun anahtarıdır. Kim hazineyi isterse anahtara gelsin."
 
22- "Hikmet on parçaya bölünmüştür. Dokuz bölümü Ali'ye, bir parçası (diğer) insanlara verilmiştir."
 
23- "Benden sonra sünnette ve (davalarda) hüküm verme hususunda ümmetin en bilgilisi Ali b. Ebi Tâlib'dir."
 
24- "Ali ihtilaflar hakkında hüküm vermede ihsanların en bilgilisidir."
 
25- "Ali b. Ebi Tâlib sizin aranızda Allah'ın hükümleriyle hükmetmiştir."
 
26- "Ali, kıyamet günü Yüce Allah'ın hücceti ve delili olacaktır."
 
27- "Ali'den şikayet etmeyin; zira O, Allah'ın zâtı hakkında katıdır. Ve müdara ehli değildir."
 
28- "Ali dinin direğidir."
 
29- "Bu (Ali), Benden sonra Hak uğruna insanlara kılıç sallayacaktır."
 
30- "Ali insanların en takvalısıdır."
 
31- "Ali tahammül açısından insanların en üstünüdür."
 
32- "Eğer tahammül, insan şeklini alsaydı, Ali olurdu."
 
33- "Ben ve Ali bir nurdan yaratıldık."
 
34- "Ali, Havz-ı Kevser'imin başında Benim halifem olacaktır."
 
35- "Ali kıyamet gününde Benim havzımın sahibi olacaktır."
 
36- "Ali Benimle, ölüm anında en son konuşacak kimsedir."
 
37- "Ben Seni kendimle ümmetim arasında açık bir alamet ve nişane kıldım."
 
38- "Ali yaratıkların en değerlisi ve Allah'ın Resulü'ne en aziz olanıdır."
 
39- "Ben güneş gibiyim… Ali ay ve Ehl-i Beyt'im yıldızlar gibi! Onlardan hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz."
 
40- "Allah katında insanların en üstün meziyetlere sahip olanı Ali'dir." (Kaynak; Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali eseri sh; 53-60) H; AknAydn