Türkiye’de kanser artışı alarm veriyor

Son otuz yılda, dünya genelinde 50 yaş üstü bireyler arasında kanser oranları endişe verici bir şekilde iki katına çıktı. Türkiye'de de durum dünya genelinden farklı değil

Türkiye’de kanser artışı alarm veriyor
DR. AZƏR ƏLİYEV

Türkiye’de kanser artışı alarm veriyor

1990 ile 2019 yılları arasında dünya genelinde 50 yaş grubunda kanser oranları neredeyse iki katına çıkarken, Türkiye'de de benzer bir eğilim gözlemleniyor.

Türkiye'de yapılan araştırmalar, 1992 yılında başlatılan "Kanser Kayıt ve İnsidans" projesiyle elde edilen verilere göre, erkeklerde yüzbinde 157.5, kadınlarda ise yüzbinde 94 yaşa göre standardize kanser insidansının bildirildiğini ortaya koyuyor. Özellikle erkeklerde akciğer kanseri, mesane ve larinks kanserleri; kadınlarda ise meme kanseri, korpus uteri ve over kanserleri en sık görülen kanser türleri olarak belirlenmiş.

 


Bu artış, 50 yaş altı nüfusta da kanserden kaynaklanan ölümlerin artmasına yol açıyor. Türkiye'deki kanser vakalarının değerlendirilmesi sonucunda, beklenen kanser insidansının gerçekleşenin çok altında olduğu; dolayısıyla gerçek kanser insidansının daha yüksek olması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, kanser oranlarındaki bu artışın önüne geçebilmek için erken teşhisin yanı sıra, sağlıklı yaşam biçimi ve çevresel faktörlerin kontrol altına alınmasının kritik önem taşıdığını belirtiyorlar. Ayrıca, sağlık sistemlerinin kanser araştırmalarına daha fazla kaynak ayırması ve etkin önlemler alması gerektiği konusunda toplumsal bir talep bulunuyor.