Hz. Muhammed’in reddi İslam’ın reddidir... -2

Dünden devam...
81 ve 82. ayetlerden de anlamak mümkündür.

Hz. Muhammed’in reddi İslam’ın reddidir... -2
MÜSLİM KARABACAK

Hz. Muhammed’in reddi İslam’ın reddidir... -2

Bu üç âyet ve daha birçok âyet Allah'ın elçilerinden birini inkar hepsini inkar etmek demektir.

 

Ali İmran 81. ayette her peygamberin ümmetine kendisinden sonra gelecek peygamberi hem haber vermiş hem de onlardan o peygambere iman edecekleri sözünü almıştır.

"Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, "Bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız" diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte gerçek kâfirler bunlardır ve biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükâfatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir" (Nisâ, 150-153).

 

Bütün bu ayetler gayet net olarak hükmü ortaya koyarken, şu ifadelere ne demeli?

"Herkes, Kelime-i Tevhidi esas alarak etrafına bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir: Kelime-i Tevhidin ikinci kısmını  (Muhammedü'r Rasulullah) söylemeyenlere merhamet nazarıyla bakılmalıdır!…" 

 

(Fethullah Gülen /Küresel Barışa Doğru, s.131).

"Kur'an: Gelin ey ehl-i kitap bir ilkede denkleşelim;

bir birimizi rabb edinmeyelim…" diyor. Dikkat edin, bu ayette "Muhammedü'r Rasulullah yok…" (Hoşgörü ve Diyalog İklimi, s. 241).

"Kur'an'ın birçok âyeti bunu söylüyor; yani" "Peygambere iman edin" demiyor." (Hayrettin Karaman, Polemik Değil Diyalog s.37)

Daha trajikomik olansa, sünnet diye sarık sakal cübbe troykasını baştacı edenlerin Resulüllah'ın hepten inkarına seyirci kalmalarıydı.

Ve O Resul (saa) inkar edilirken boşluk bırakılmıyor yerine Hz. İbrahim (as) konuyor.

Ama Rahmân Allah bu iddiayı da reddediyor.

İşte ayetler.

"Ey Ehl-i kitap! İbrâhim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz?

İşte siz böylesiniz; hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız, fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz! Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz.

İbrâhim ne yahudi ne hıristiyan idi; bilâkis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi.

Doğrusu insanların İbrâhim'e en yakın olanı, ona tâbi olanlar, şu Peygamber (Hz. Muhammed) ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur" (Ali İmran, 65-68).

Ey Rabbimiz!

Başta Diyalog ve bütün ahır zaman fitnelerinden bizi ama özellikle de neslimizi muhafaza eyle.