Antibiyotik direnci insanlık için felaket.....

Antibiyotiğin insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri olduğunu biliyoruz.

Antibiyotik direnci insanlık için felaket.....
Dr.Cəlaləddin İmanov

Antibiyotik direnci insanlık için felaket.....

 Antibiyotik çağı, Alexander Fleming'in, 1928 yılında penisilini keşfetmesiyle başladı. Antibiyotikler, başta bakteriler olmak üzere çeşitli mikroorganizmaların gelişimini engelleyen ve ortadan kaldıran kimyasal maddelerdir. 20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, insanoğlunun başta zatürree, frengi ve menenjit olmak üzere birçok hastalıklara karşı artık önemli bir silahı vardı.

 


Antibiyotiğin doğru kullanımına ilişkin şu bilgileri verdi; "Halkımız antibiyotiklerin ateş düşürmediği, yorgunluğu gidermediği, ağrıyı dindirmediği, soğuk algınlığı, nezle, Covid-19, grip, domuz gribi gibi viral hastalıkları iyileştirmediği, kısacası virüslere karşı etkili olmadığı konularında ikna edilmelidir.

Gereksiz antibiyotik kullanımı halinde bakterilerin bu antibiyotiğe karşı direnç geliştirebileceği hatta birçok antibiyotiğe karşı dirençli mikropların ortaya çıkması sonucunda, tıpkı antibiyotik öncesi çağlardaki gibi hastalıkların çok daha ölümcül seyredebileceği konusunda bilinçlendirilmelidir.