Qızıl təhlükəsiz bir investisiya vasitəsidirmi?

Qızıl əsrlər boyu təhlükəsiz investisiya cənnəti hesab olunurdu. Bəs qızıl həqiqətən təhlükəsiz investisiya alətidirmi? Bu sualın cavabı mürəkkəbdir və bir neçə amildən asılıdır.

Qızıl təhlükəsiz bir investisiya vasitəsidirmi?
Doc.FƏRİD EYVAZOV

Qızıl təhlükəsiz bir investisiya vasitəsidirmi?

Qızıl aşağıdakı səbəblərə görə təhlükəsiz sığınacaq sərmayəsi hesab olunur:

Qızıl fiziki olaraq mövcud olan maddi aktivdir. Bu, investorlara iqtisadi və ya siyasi qeyri-müəyyənlik dövründə dəyəri qoruyub saxlamağa kömək edə bilər.

Çox vaxt inflyasiyaya qarşı bir hedcinq olaraq görülür. Çünki inflyasiya artdıqca qızılın dəyəri də artmağa meyllidir.

O, həmçinin dollarlaşmaya qarşı hedcinq ola bilər. Dolların dəyəri azaldıqda, adətən qızılın dəyəri artır.

İnvestisiya vasitəsi kimi bəzi riskləri də daşıyır.

Qızıl təhlükəsiz investisiya aləti olsa da, hələ də bəzi riskləri daşıyır.

Qızıl qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə dalğalana və düşə bilər. Bu, investorların qızıl investisiyalarına görə pul itirməsinə səbəb ola bilər.

Qızıl səhmlər və ya istiqrazlar kimi digər investisiya alətləri kimi likvid deyil. Bu o deməkdir ki, investorlar qızılı tez pula çevirməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Lakin bankların qızıl hesabları bu problemi müəyyən qədər həll edib.

Qızıl fiziki aktiv olduğundan, onun saxlanmasında seyf qutusu və ya sığorta kimi xərclər ola bilər.

Qızıla sərmayə qoymaq qərarı fərdi investorların risk tolerantlığından və investisiya məqsədlərindən asılıdır. Qızıl diversifikasiya edilmiş portfelə yaxşı bir əlavə ola bilər, lakin investorlar qızıl investisiyalarının potensial risklərindən xəbərdar olmalıdırlar.

Ümumiyyətlə, qızıl müəyyən dövrlərdə təhlükəsiz investisiya aləti ola bilər, lakin bütün investisiyalar kimi risklər daşıyır. İnvestorlar qızıla investisiya etməzdən əvvəl mütləq öz araşdırmalarını etməli və mövcud inkişafları izləməlidirlər.