Gazneliler Devleti

Gazneliler Devleti’nin Kuruluşu Gazneliler, 963 yılında Alp Tekin tarafından kurulan ve Afganistan’da yükselen ilk Türk-İslam devletlerinden biridir

Gazneliler Devleti
Doc.FƏRİD EYVAZOV

Gazneliler Devleti

Gazneliler Devleti'nin Kuruluşu Gazneliler, 963 yılında Alp Tekin tarafından kurulan ve Afganistan'da yükselen ilk Türk-İslam devletlerinden biridir.

Samanoğulları Devleti'nin valilerinden biri olan Alp Tekin, fikir ayrılıkları sonucu Gazne şehrine giderek bağımsız bir devletin temellerini atmıştır.

Gazneliler Devleti'nin en ünlü hükümdarı Sultan Mahmud'dur. Sultan Mahmud, Gazneliler Devleti'nin 10. ve 11. yüzyıllarda varlığını sürdüren büyük bir güç haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Sultan Mahmud, Gazneliler Devleti'nde 997-1030 yılları arasında hüküm sürmüştür. Sultan Mahmud, özellikle Hindistan'a 17 büyük sefer düzenleyerek ün kazanmış ve "Hindistan Fatihi" olarak anılmıştır.

Sultan Mahmud döneminde Gazneliler Devleti, fethettiği toprakları İslam kültürüyle etkileyerek önemli bir medeniyet merkezi haline getirmiştir.

Aynı zamanda, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında da büyük bir gelişme kaydedilmiştir.

Gaznelilerin ekonomisi, Hindistan'ın zengin kaynaklarından elde edilen ganimetlerle zenginleşmiş, özellikle Hindistan'ın kuzey bölgelerindeki fetihler sayesinde devlet güçlenmiştir. Gazneli Mahmut döneminde yapılan Hindistan seferleri, devletin ekonomik gücünü artırmıştır.

Gazneli sanatı, İslamiyet sonrası Asya-Türk sanatının önemli dönemlerinden birini oluşturur. Taşın yaygın kullanımı ve taş süslemeler, Anadolu Türk sanatı ile yoğun ilişkiler içindedir. Gazneliler, mimari ve süsleme sanatında Hint ve İran etkilerini birleştirerek kendine özgü bir stil geliştirmiştir.

Gazneliler, farklı toplulukları ve kültürleri bünyesinde barındırmış, sarayda ve halk arasında Türkçe konuşulurken, resmi ve edebiyat dilleri olarak Farsça, bilim dili ise Arapça kullanılmıştır. Gazneli Mahmud döneminde Gazne şehri, büyük bir ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

Gaznelilerin yıkılışı, Selçuklularla yapılan Dandanakan Savaşı sonrasında başlamıştır. Devletin zayıflaması, iç karışıklıklar ve halkın Türk olmaması gibi faktörler yıkımı hızlandırmıştır. Sonunda, 1187 yılında Afgan yerlilerinden olan Gurlular tarafından yıkılmıştır.