YEZİD, MEDİNE’DEN SONRA MEKKE’NİN DE KUTSALLIĞINI ÇİĞNEMİŞTİR.....

    Prof.dr.Haydar Baş hocamızın İmam Hüseyin eserinde “İmam (A.S.)’ın feryadına yetişmemek" şu bilgilere yer veriyor: Abdullah b. Zübeyr’in etrafında biat edenlerin artması üzerine Yezid, ona karşı ikinci bir ordu gönderme kararı almıştır. Hatırlanacağı gibi ilk seferde ordu komutanı olarak baba bir kardeşi Amr b. Zübeyr’i göndermiş ama başarı elde edememişti.Müslim komutasındaki Yezid ordusu, Medine’de isyanı yatıştırıp, Yezid adına biat aldıktan sonra Mekke’ye yöneldi. Abdullah b. Zübeyr’in üzerine…Harre Savaşı’nda 90 yaşını geçmiş bulunan Müslim, ölmek üzere iken şu duayı etmiştir: “Allah’ım! Sen biliyorsun ki, ben halifeye asla isyan etmedim. Cematten ayrılmadım. Gizli veya alenî olarak da imamı aldatmadım. Allah’a ve Peygamberine (s.a.v.) imandan sonra en çok sevdiğim ve ahirette sevabını umduğum şey, Medineliler’i Harre Savaşı’nda öldürmemdir. Beni bağışla! Yaptığım bu işleri kabul et!” (Belazurî, Ensab, c. 5, s. 357; İbn’ül Esir, Kâmil, c. 4, s. 123) Bu düşüncelerdeki Müslim, Müşellel denilen yerde , ordu yoluna devam ederken öldü. (Belazurî, Ensab, c. 5, s. 357)

YEZİD, MEDİNE’DEN SONRA MEKKE’NİN DE KUTSALLIĞINI ÇİĞNEMİŞTİR.....
Mimar Gökhan Demir

YEZİD, MEDİNE’DEN SONRA MEKKE’NİN DE KUTSALLIĞINI ÇİĞNEMİŞTİR.....

     

KÂBE’NİN YAKILMASI OLAYI

Müslim’in yolda ölmesinin ardından, ordunun başına Yezid’in isteği ile Husayn b. Numeyr geçmiştir. 683 yılında ve yine Muharrem ayına denk gelen günlerde Mekke’ye ulaştıklarında, Abdullah b. Zübeyr ve ordusu, kendilerini Mekke’nin içinde Kâbe’ye sığınmış bir hâlde karşıladılar. Haricîler ve Habeş Necaşisi 200 kişi kadar küçük bir birlikle İbn-i Zübeyr’e yardım etmiştir. (İbn’ül Esir, el-Kâmil, c. 4, s. 124) Bu kuşatma sırasında Kâbe yanmıştır. “Kâbe yanmaya başladı. İbn-i Zübeyr’in taraftarlarından bazıları, onu söndürelim dediler. İbn-i Zübeyr izin vermedi. Zira, o Kâbe’nin yanmasının, insanların Yezid’e kin beslemelerine ve onun ordusuna karşı koymalarına sebep olacağını düşünüyordu.” (Yâkubî, Tarih, c. 2, s. 166) Yezid’in askerleri Kâbe’nin yandığını gördükleri hâlde onu kurtarmaya çalışmamış, savaşa devam etmişlerdir. Kâbe, kuşatma al-tında yaklaşık 2 ay kaldı.                         

YEZİD’İN ÖLÜM HABERİ GELİYOR

Yezid’in ölüm haberi gelene kadar kuşatma sürmüştür.Rebiu’l-Ahir ayının başlarında Mekke’ye ulaşan ölüm haberinin gelmesi ile kuşatma sona ermiş ve Şam ordusu Mekke’yi boşaltmıştır. (Dineverî, 268)

HİKMETLER

Yezid, 3 yıl gibi bir süre halifelik makamını işgal ettiği hâlde İslam tarihinde yer alan korkunç soykırımlara imza atmış ve kutsal yerlerin kutsallığını çiğnemiştir.- Kavmiyet davasının güdülmesi,          -Hz. Hüseyin (a.s.)’ın ve ailesinin katledilmesi,- Medine halkının kılıçtan geçirilmesi ve Medine şehrinin talan edilmesi, - Mekke’de Kâbe-i Muazzama’nın yakılmasıne sebep olması, Yezid’in icraatlarındandır.