Vatandaş çaresizliğe mahkûm durumda.....

Vatandaşların yüzde 60’ının açlık sınırının altında yaşadığına dikkat çeken Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, özellikle kirada oturan asgari ücretlilerin perişan olduğunu ifade ederek, asgari ücret en az 15.000 TL olması gerektiğini açıkladı

<Vatandaş çaresizliğe mahkûm durumda.....

Tüketici Hakları Derneği'nden (THD) başkan Turhan Çakar imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde dar gelirli milyonlarca vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekildi. Mevcut ekonomik politikalar nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğunun açlığa ve yoksulluğa mahkûm edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye nüfusunu 85 milyon kişi olarak kabul ettiğimizde; nüfusun (tüketicilerin) yüzde 60 dolayında kesimi, yani 51 milyon tüketici açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 38 dolayında kesimi, yani, 32 milyon üç yüz bin dolayında tüketici yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, nüfusun yüzde 98'i, yani 83.3 milyon dolayında tüketici açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır."


Beslenme yeterli değil


Tüketicilerin ezici çoğunluğu ve özellikle çocukların yeterli ve dengeli beslenemediklerine vurgu yapılan THD açıklamasında, kirada oturmak durumunda olan 6 milyon dolayında ailenin büyük bir çoğunluğunun çaresizlik içinde ve perişan bir durumda olduğu ifade edildi.  Ülkemizde ortalama kiraların asgari ücret düzeyinde olduğunun dile getirildiği açıklamada, "Özellikle de asgari ücret düzeyinde düşük geliri olan ve kirada oturmak zorunda olan aileler yemiyor, içmiyor, ancak kirasını ödeyebiliyorlar. Soğuk kış koşullarında aylık ortalama doğal gaz gideri ile elektrik gideri 1.600 TL dolayında. Ancak, açlık sınırının altında geliri olan aileler bu gideri karşılayamadıkları için battaniye altında ve karanlıkta yaşamak zorunda kalmaktadırlar" denildi.


'Asgari ücret 15 bin TL olmalı'


Ülkemizde vatandaşların çektiği ekonomik sorunların çözümü için alınması gereken kararları da sıralayan THD, şu çağrılarda bulundu: "Açlığa ve yoksulluğa karşı ekonomik politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. Asgari ücret en az 15.000 TL olmalıdır. Hiçbir ücret asgari ücret düzeyinin altında olmamalıdır. Okullarda çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilmelidir. Açlık sınırının altında geliri olan ailelerin beslenme gideri ve konut kirası devletçe karşılanmalıdır. Doğalgaz ve elektrik giderini ödeyemeyen ailelere soğuk kış koşullarında devletçe 1.600 TL (bin altı yüz) ödenmelidir. Çalışanların vergi yükü düşürülmelidir. Fiyatlar düşürülmeli, tüketicilerin satın alma güçleri yükseltilmelidir. Barınma sorunu olan ve konutu olmayan çalışanların - emekçilerin, emeklilerin, dar ve düşük gelirlilerin konut ve barınma sorunu ivedilikle çözülmelidir."