SEN ONLARDAN OLMADIKÇA…..

         Kul’un vazifesi kul’u olduğu Rabbine teslim olmaktır. Allah’ın varlığına, birliğine, ondan başka ilah olduğuna ve Hz.Muhammed (s.a.a) Allah’ın kul’u ve Resul’ü olduğuna iman eden insanlara Müslüman denir. Müslüman olan insanın imanı ile Allah’a olan kulluğu, itaati, teslimiyeti başlar. Dili ile dediği ve kalbi ile tastik ettiği gibi iman etti ise Allah’ın sevgilisi Muhammed Musatafa (s.a.a) ‘e, O’na gelen Kur’an-ı Kerime tam teslim olarak hayatının her anını yaşar.

SEN ONLARDAN OLMADIKÇA…..
Mimar Gökhan Demir

SEN ONLARDAN OLMADIKÇA…..

   Allah (cc) neyi helal kıldıysa onu helal, neyi de haram kıldıysa onu da haram bilir ve bir ömür bu ölçüde geçer. Siz bir düşünün Allah’a iman ettiğini söyleyen bir insan Allah’ın haram kıldığını helal, helal kıldığınıda haram durumuna sokan insanlara sevgi besleyerek onların yanında olur mu? Bir insan Allah’ın haram kıldığını helal yaptığı zaman o insan kendini Allah’ın yerine koymuş hatta haşa Allah (cc) bilmez ben bilirim diyerek şirk’e düşmüş olur, yani kâfir olur.

  Bir Mü ‘minin Kalbi Allah’a ait olmalıdır. Bir Mümin için Allah’tan daha değerli bir varlık olabilir mi? Asla olamaz tabi iddia ettiği gibi Mümin ise. Gönlünde Allah’a imanı olan insan Allah’a ve Peygamberine ters düşen babası olsa dahi onu tanımaz, onunla aynı safta olmaz her ne olursa olsun onu desteklemez, savunmaz. Çünkü Allah’a imanın gereği budur. Ancak kendini Müslüman sanan insanlar gönülden bağlı olacakları Allah’a değil de lider bildikleri insanlara tam teslim oluyorlar. O liderler Allah’ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram yaptığı halde bu insanlar ısrarla Allah’a rağmen o liderlerini savunuyor ve destekliyor. Ayık insanların Allah (cc) rızası için onları bu yanlışlara karşı ayıktırmalarına türlü bahaneler üreterek savunuyorlar. Hiç düşünmüyorlar bu yanlışları Allah (cc) size soranda Allah’a da bahane bulabilecekmisiniz. Sizin Rabbiniz kim? Allah’mı? Yoksa lideriniz mi? Ya da dini ne olursa olsun gönünüze soktuğunuz dost bildikleriniz mi?

Resullah bir hadisinde buyuruyor ki; ‘kişi sevdiği ile beraberdir ve onlarla haşrolur.’ Kiminle dost oluyorsan kimi gönlünde taşıyorsan varacağın yer onların olduğu yerdir. Ancak kâfirlerin varacağı yer mutlak cehennem’dir.

   Kâfir kim dir? ‘Lailahe İllallah Muhammeden Resulullah’ demeyen herkesin adına Kâfir denir.

Allah(cc) Ayeti kerimeler de şöyle buyurmakta dır; ‘Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz.’ (Al-i İmran 28)

 ‘Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.’ (Maide 51)

 ‘Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?’ (Nisa 144)

‘Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü'minler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının.’ (Mâide 57)

‘Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir.’ (Mücadele 22)

 ‘Sen onların(Hıristiyan ve Yahudilerin) dininden olmadıkça onlar senden asla razı olmazlar’ (Maide 120)

 ‘Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o kâfirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan uzak fasıklardır.’ (Maide 81)

   Allah (cc) dinin sahibi dir hiç bir varlık onun dini adına hüküm koyamaz ve O’nun hükmünü de değişemez. Allah’a Peygamberine teslim olan ve dininin gereğini yerine Allah’ın emrettiği , Peygamberinin  yaşadığı  gibi hayatına geçiren insanın adıdır Müslüman. Allah’ını, Peygamberini bırakıp kâfir veya kâfirler gibi hayat sürenlerin peşine takılarak tüm uyarı ve ikazlara karşı türlü bahaneler üreterek ısrarla bu tip insanları savunanrak yanların da olanlara müslüman denir mi? Allah (cc) Mücadele suresi 22. Ayeti celile de ‘Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz.’   Buyurmaktadır. Irkı, rengi ve mezhebi ne olursa olsun Mü’minleri bırakarak kâfirler ile beraber hareket ederek Müslümanların kanını dökmek, onlara eziyet etmek ancak münafıkların işidir onların ahlakı dır.

  1998 den bu zaman’a kadar sayın Prof.Dr. Haydar Baş hocamız gönlünde Allah’a imanı olan herkesi defalarca uyardı dinler arası diyalog olmaz diye. Bu fitnenin başı olan Mü’minleri gemilere bindirerek Vatikan limanına demirleyen fetö hususunda çok uyardı. Fakat milletimiz gönlüne koyduğu Allah’a rağmen, Peygamberine rağmen, kâfirlerle dost olanlara destek vermeye devam ettiler.

     Bu Allah’a savaş açmaktır. İslam dünyası bu tip din tacirlerin den ve ajanlardan çok çekti ve çekiyor da ama hak ediyoruz biz çünkü Allah’a ve Resulüne rağmen onlara ters düşenlere âşık olursak neticesine katlanmak zorunda kalırız. Allah (cc) Bizi Kendine kul, Muhamed Mustafasına ümmet, Ehl-i Beyt’i ne Evlat eylesin. Kâfirlere ve Münafıklara karşı ayık olacak iman nasip eylesin.