Sanayide girdi maliyetleri arttı.....

İmalat sanayi performansında güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Ocak'ta yeniden eşik değerin üzerine çıktı ve 50.1’e yükseldi. Sanayide maliyetler artamaya devam ediyor. Geçen ay girdi maliyetlerinde enflasyonunun keskin bir şekilde hızlanması, büyük ölçüde asgari ücretteki artıştan kaynaklandı.

<Sanayide girdi maliyetleri arttı.....

MUSTAFA HAYRİ BAŞ / TÜRK-AZ DETAY HABER 

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Aralık ayında 48.1 olan manşet PMI, Ocak'ta yeniden eşik değerin üzerine çıktı ve 50.1'e yükseldi. PMI, böylece 10 aylık daralma döneminin sona erdiği sinyalini verdi ve sektördeki faaliyet koşullarının genel olarak istikrarlı seyrettiğini gösterdi. Hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlama Aralık ayına kıyasla hız keserken, bazı firmalar talepte iyileşme belirtileri olduğuna dikkat çekti. Üretimde düşüş son 14 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedildi. Yeni siparişlerdeki azalma ise Ekim 2021'de başlayan yavaşlama döneminin en düşük oranında ölçüldü.


Girdi maliyetleri yine yükseldi

Ancak üretim ve yeni siparişlerdeki duruma paralel olarak birikmiş işlerde de düşüş hız kesti. Girdi maliyetlerinde enflasyonunun keskin bir şekilde hızlanması, büyük ölçüde asgari ücretteki artıştan kaynaklandı. Girdi fiyatları son altı ayın en yüksek hızında artarken, ham madde maliyetlerindeki yükseliş ile liradaki zayıflık da genel maliyet yüklerinin artmasına katkı sağladı. Bunun sonucu olarak firmalar kendi satış fiyatlarını Haziran 2022'den bu yana en yüksek oranda yükseltti. Tedarikçilerin teslimat süreleri, üç aylık iyileşmenin ardından Ocak'ta ılımlı bir artış gösterdi. Öte yandan, girdilere yönelik talebin yavaşlaması tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı sınırladı. Firmalar yeni siparişlerindeki ivme kaybına bağlı olarak hem girdi hem de nihai ürün stoklarını azalttı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Ocak raporuna göre Türk imalat sanayi alt sektörlerinden birçoğu yıla pozitif bir başlangıç yaptı.

Tekstil ve gıda yavaşladı

Ocak ayında anket kapsamında takip edilen 10 sektörden sekizi üretimini artırdı. Üretimin yavaşladığı iki sektör gıda ürünleri ve tekstil oldu. Üretimdeki en güçlü artış ise son 31 ayın en yüksek büyüme temposuna ulaşan elektrikli ve elektronik ürünlerde gözlendi.