Sağlık harcamasında dünyada en sondayız!

OECD ile Avrupa Birliği üyeleri arasında milli gelirden sağlık harcamalarına en az pay ayıran ülke Türkiye oldu. Türkiye’de 2020 yılında sağlık harcamalarının milli gelire oranı yüzde 4.7 iken OECD ortalama yüzde 8.8 oldu 

<Sağlık harcamasında dünyada en sondayız!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 salgını döneminde adını en sık duyduğumuz kurumların başında. DSÖ'nün kuruluşu olan 7 Nisan dünyada Dünya Sağlık Günü olarak kutlanıyor. Her sene 7 Nisan'da sağlık çalışanlarının ve sağlık harcamalarının durumu bir kez daha gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve OECD verilerine göre Türkiye'nin bu alandaki karnesi hiç parlak değil. TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 4.7 oldu. Ülkemiz bu oranla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında son sırada yer alıyor. 2020 veya 2019 yılı verilerine göre sağlık harcamalarına Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en fazla pay ayıran ülke yüzde 16.8 ile ABD. Bu ülkeyi İngiltere (yüzde 12.8), Almanya (yüzde 12.5), Fransa (yüzde 12.4) ve Kanada (yüzde 11.6) takip ediyor. OECD'de sağlık harcamalarının GSYH'ye oranı ise yüzde 8.8 seviyesinde. Türkiye OECD'ye üye 38 ülke içinde 38. sırada. Türkiye'nin hemen üstünde ise sırayla Lüksemburg (yüzde 5.4), Meksika (yüzde 6.2) ve Macaristan (yüzde 6.3) geliyor. Bu oran diğer bazı ülkelerde ise şöyle: Hollanda yüzde 11.2, Belçika yüzde 10.7, Şili yüzde 9.4, Güney Kore yüzde 8.4, Kolombiya yüzde 7.7 ve İsrail yüzde 7.5.


Sağlık harcamalarında aslan payı SGK'da


TÜİK 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de yapılan 100 liralık genel sağlık harcamasının 78 lirası devletten; 22 lirası ise özel sektörden geldi. Özel sektör demek büyük oranda halk demek. Harcamaların detayına bakıldığında ise yüzde 51.7 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ilk sırada. Merkezi devlet harcamalarının payı ise yüzde 25.6 oldu. Mahalli idarelerin payı ise yüzde 0.7 ile oldukça sınırlı kaldı. 100 liralık sağlık harcamasının 16.7 lirası ise hanehalklarından geliyor. Sigorta şirketlerinin toplam içindeki payı sadece yüzde 2.9 seviyesinde. Öte yandan, Türkiye genel sağlık harcamalarının GSYH'ye oranı 2020'de yüzde 5 idi. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı yüzde 4.7'de kaldı. Yatırımların toplam sağlık harcamasından çıkarılmasıyla cari sağlık harca