REGAİB KANDİLİ’MİZ MÜBAREK OLSUN.....

  İdrak edeceğimiz gece Regaib Kandili'dir. Bu kandil Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.), ana rahmine düştüğü gece olarak kabul edilmektedir.

<REGAİB KANDİLİ’MİZ MÜBAREK OLSUN.....

 TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

  Regaib, ihsan ve bol lütuf mânâlarına gelmektedir. Bu gecede yapılan duaların kabul olması, büyük lütufların bahşedilmesi ve günahların bağışlanması nedeniyle 'Regaib Gecesi' diye anılmaktadır.
Cenab-ı Hak, Enbiya Sûresi'nin 107. ayetinde, "Resûlüm Muhammed, Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" buyurmuştur. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyurmuşlardır. (İmam Malik, Muvatta, Hüsnü'l-Huluk, 8). Âlemlere rahmet olanın ve güzel ahlakı tamamlamak için gelenin, gelişi şerefine kulların affına vesile bir gecedir Receb ayının ilk Cuma gecesi…

Ahzab Sûresi'nin 56. ayetinde, “Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de O’na salât edin” buyrulur. Bu ayete göre Hz. Peygambere salavat farzdır.

İmam Zeynelabidin Efendimiz de salavatın farz oluşundan bahisle şöyle buyurur: “Âlimin Peygambere (s.a.v.) salavat getirmesini Allah farz kılmış ve bizi O’na eklemiştir. Peygambere salavat gönderip bize göndermeyen biri salavatını eksik bırakmış, tamamlamamış, Allah'ın emrine itaat etmemiş olur.” Hz. Peygamber (s.a.v.), “Kesik bir şekilde Bana salât etmeyiniz" buyurduklarında, sahabe-i kiram, “Ya Resûlallah! Kesik salât etmek de ne demektir?” diye sormuş, Allah Resûlü de, “Kesik salât; 'Allahümme salli alâ Muhammed'dir. Salâtın tamamı ise, 'Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ Âl-i Muhammed'dir” diye açıklamıştır. Allah Resûlü'ne salavat okumak, şefaatine vesiledir. Günahların affını ve ayıpların kapanmasını sağlar; ömrün uzamasına, işlerin bereketlenmesine, fakirlikten kurtulmaya, imanla ölmeye, Sırat köprüsünden kolay geçmeye vesiledir.

Bu gece okuyabildiğimiz kadar salât ü selâm okuyalım. Tevbe-istiğfarda bulunarak, kaza namazı kılarak geceyi ihya etmeye çalışalım. Müsteşrik mantık, mü'minlerin inandığı mübarek günlerin ve gecelerin inkârı için yüzyıllardır mücadele etmektedir. Ancak bu gecelerin varlığı bizce tartışma konusu değildir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'i sevilmiş ve seçilmiştir. İhya edilen gecelerde de aynı seçilmişlik vardır. Önemli olan, her dönem ve devirde İslam birliğinin muhafazası hususunda, kardeşliğin temininde ve dinin ihyasında yardımı olan, ibadete vesile bu özel zamanların kıymetini bilerek geçirmektir.

İslam itikadı üzerinde bugün de birliği bozmak üzerine ciddi projeler uygulanmaktadır.

Biz Müslümanların yapması gereken; bu fitnelere karşı ayık olmak ve Hz. Peygamber'den (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'inden gelene sımsıkı sarılmaktır. Regaib Kandili'niz mübarek ve hayırlara vesile olsun.