Prof. Dr. Haydar Baş’tan Berat Kandili mesajı

İlk yayımlanma tarihi : 07.04.2020 

Prof. Dr. Haydar Baş, hocamız Berat Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Prof. Baş mesajında, "İdrak edeceğimiz Berat Kandili gibi mübarek gecelerimiz, medeniyet ve birliğimizin mayası olan İslam dininin bize ikramlarıdır. Bu mübarek gece, iman, birlik ve bütünlüğümüzü bozacak her türlü fitneye kapıları kapama günüdür" ifadelerini kullandı.

<Prof. Dr. Haydar Baş’tan Berat Kandili mesajı

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

 Prof. dr. Haydar Baş hocamız Berat Gecesi'nin yüce milletimize ve İslam âlemine huzur, hayır ve bereket, insanlığa da barış getirmesini diledi. Sayın Baş yayımladığı mesajında şunları söyledi:

"Yüce Türk milleti, değerli kardeşlerim!

Bu gece, Yüce Allah'ın rahmetine, mağfiret ve affına erişmenin en önemli fırsatlarından olan Mübarek Berat Gecesidir.

Berat kandilinizi tebrik ediyor, yüce milletimize ve İslam âlemine huzur, hayır ve bereketler, insanlığa da barış getirmesini diliyorum.

Berat kandili, yüce anlamını, yegane ilâhi kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in Levh –i Mahfuz'dan dünya semasına toplu halde indirilişinden almaktadır.

Bu büyük mana ve yüce hikmet, Yüce Allah'ın "Apaçık olan Kitab'a yemin olsun ki, şüphesiz biz bu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz, insanları uyarıp ayıktırmaktayız" (Duhan Suresi, 2-3) ayet-i kerimesiyle açıklanmıştır.

Mübarek kandile ad olan Berat, beraat etmek, kurtuluş, bağışlama, af ve mağfirete kavuşma gibi anlamlara gelir.

İçinde bulunduğumuz Şaban ayının 15. gecesine "Berat" denilmesinin iki hikmeti vardır:

- Bu gece, Cenab-ı Hak tarafından günahkarlara ve şakîlere pişmanlık ve samimiyetle tövbe etmeleri halinde kurtuluş fermanı verilir.

- Ve yine bu gece, Allah'ın veli kullarına, ziyana uğramaktan kurtuluş beratı lütfedilir.

Mübarek Berat Kandili'nde, insanlık ve Müslümanlar için iki önemli mesaj söz konusudur:

Bunlardan biri; Tevhid, istikamet, birlik, hidayet, adalet, huzur ve bereketin ancak Kur'an-ı Kerim ve onun kendisiyle gönderildiği âlemlere rahmet Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi) ile mümkün olduğudur.

Diğeri de insanların, Yüce Allah tarafından bağışlanmaları ve ebedi kurtuluşa ermeleri için bu gecenin çok önemli bir fırsat olduğudur.

İyi bilinmelidir ki hidayet ve kurtuluş ancak Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e tabi olmakla mümkündür.

Bu gece bu iki büyük mesajın idrakinde olarak tam bir muhasebe ile Yüce Allah'ın af ve kapısına baş koyma zamanıdır.

Gönül ölçeğindeki bu iç muhasebe, tevhid ve ayıkma, şüphesiz sosyal sahada ve küresel ölçekte de birlik, barış ve kardeşliğin temin ve tesisine vesile olacaktır.

Bugün en çok muhtaç olduğumuz husus, şüphesiz, sağlam bir inanç, doğru istikamet, güzel ahlak ve buna bağlı birlik, beraberlik ve kardeşlik dayanışmasının tesis edilmesidir.

Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyti başta olmak üzere onları takip eden Abdulkadir Geylani, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi gibi Ehl-i beyt soylu erenler, bu birlik ve kardeşliği tesis ederek; Horasan bölgesi, Anadolumuz ve Balkanlar başta olmak üzere üzerinde mübarek ezanların okunduğu gönül coğrafyamızı bereketlendirmişlerdir.

Şüphesi Türk milleti, bu iman ve bu maya ile asırlarca yoğrularak kardeş olmuştur.

Kardeştir. Birdir, beraberdir.

Bu birliği ve medeniyet mayamızı koruyarak topyekün milletimizi, tek ferdini dahi dışarda tutmayacak şekilde bir arada tutmak, Devlet ve Cumhuriyetimizin bekası için şarttır.

İdrak edeceğimiz Berat Kandili gibi mübarek gecelerimiz, medeniyet ve birliğimizin mayası olan İslam dininin bize ikramlarıdır.

Bu muhasebe, tevbe, feyiz ve muhabbet geceleri, Müslümanın Müslüman kardeşi ile olan hukukunu hatırlatan kıymetli zamanlardır…

Bu gece birlik, beraberlik, barış ve huzur için samimiyetle duaya kalkan elleri, elbette ki Cenab-ı Hak boş çevirmeyecektir.

Bugün ve bu mübarek gece, iman, birlik ve bütünlüğümüzü bozacak her türlü fitneye kapıları kapama günüdür. Buna mecbur ve memuruz.

Bu duygularla, rahmet ayı olan Ramazanı müjdeleyen mübarek Berat Kandilinizi tebrik ediyor; Türk milletine ve İslam alemine bereketler, tüm insanlığa da hidayet ve barış getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.