MÜSLÜMAN’A KARŞI KÂFİR İLE DOST OLAN ‘MÜSLÜMAN’

    Bu gözler daha neler görecek. İmam- Ali’yi, İmam-ı Hüseyni bizler sizin taraftarınızız diye önce davet edip sonra satan ahlaktaki mahlûklardan her türlü ihanet beklenir.

MÜSLÜMAN’A KARŞI KÂFİR İLE DOST OLAN ‘MÜSLÜMAN’
Mimar Gökhan Demir

MÜSLÜMAN’A KARŞI KÂFİR İLE DOST OLAN ‘MÜSLÜMAN’

 İslam dinine mensup insanlar, komiteler tarafından oy birliği ile seçilen dini liderlerini (Sakifedeki gibi)  ve siyasi liderlerini değil önce iman ettikleri Allah’ı ve Muhammed Mustafa s.a.a. dinleyecekler. Yüce Allah c.c. kelam-ı Kur’an-ı Kerim nasıl buyurmuş: ‘‘Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp kâfirleri kendinize dost edinmeyin.’’  (Nisa 144)

‘‘Onlar ki müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet mi arıyorlar? Hiç şüphesiz, izzetin tamamı Allah’a aittir.’’ (4/Nisâ 139)

‘‘Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse muhakkak ki o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler topluluğunu hidayet etmez.’’ (5/Mâide 51)

 ‘‘Onların birçoğunun kâfir olan kimseleri dost edindiğini görürsün. Nefisleri kendilerine (Kıyamet Günü için) ne kötü bir şey sundu. Allah onlara öfkelendi ve onlar azabın içinde ebedî kalacaklardır.’’ (5/Mâide 80)

 ‘‘Şayet Allah’a, Nebi’ye ve ona indirilene inanmış olsalardı onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıklardır.’’ (5/Mâide 81)

 ‘‘Allah, ancak dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanları dost edinmenizi yasaklar. Kim de onları veli/dost edinirse işte bunlar, zalimlerin ta kendileridir.’’ (60/Mümtehine 9)

  Sözüm ona kendine Müslümanım diyen bir ülke Müslüman kardeşi Kâfir ülke ile savaşırken mesela Azerbaycan, ermeni mezalimi ile vatan muharebesi yaparken kâfir ermeniye yardım eder mi? Ve hatta Azerbaycan’ı tehdit eder mi? Edene o ülkeye Müslüman denir mi?

   Vay efendim şu ülke benim düşmanım onunla berabersiniz. (Peki siz yıllardır ermeni, Fransa ve Rusya ile dost değilmisiniz onlar kafir değilmi?) İşte siz din üzere değilsiniz, Azerbaycan’da dindarlar hapse atılıyor gibi sebepler sıralamak bahane aramaktan iftira atmaktan başka bir şey değildir.

  Aynen önce halife Osman’ı öldürtüp sonra İmam-ı Ali’den hesabını sormaya kalkan Muaviye gibi. Azerbaycan halkı Müslüman’dır. Azerbaycan’da camiler açıktır. Müslümanlar rahatça ibadetlerini yapmaktadırlar.

  Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev; Hacca gittiğimde Kâbe’de Allah c.c. dua ettim. Vatan topraklarımızı kâfirlerden geri almayı bize nasip et diye dua etmiştim. Rabbim dualarımı kabul etti. Karabağ’da Bazı İslam ülkelerinin desteklediği ermenilerin bizim kutsal mabedimiz olan camilerimizi domuz ahırına çevirmiştiler. Sayın İlham Aliyev o camileri temizletti Kâbe’den getirdiği Kur’an-ı Kerim’i camiye hediye ederken Kâbe’de yaptığı duasını anlatmıştı.

  Siz giydiğiniz cübbe ile, sakal ile Müslüman olduğunuzu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz zira papazlarda, hahamlarda da aynen o cübbelerden ve sakallardan var o halde kimin sakalı uzunsa o daha iyi Müslüman öyle mi? Allah c.c. insanların giyimine, milliyetine bakmaz kalbine bakar.

  Gelelim ikinci meseleye Azerbaycan’da gerçek dindarlar hapse atılmıyor dini siyasete karıştıran başka ülkelere ajanlık yapan münafıklar atılıyor yani dini yaşayan dindarlar değil din pazarlayanlar. Aynen fetö gibi hainler hapse atılıyor.

  Üçüncü mesele Kafir ermeninin elinden işgalde olan topraklarını kurtarması için Azerbaycan’a yardım eden gayri Müslüm olan ülkeler vardı bunda dinen caiz olmayan bir olay yoktur. Peygamberimiz s.a.a Mekke’deki Müslümanları müşriklerin zulmünden korumak için Hıristiyan olan Habeşistan’a gönderdi. Zührî'den yapılan rivayete göre: “Peygamber Efendimiz (asm) Hayber'de Hayber savaşı esnasında Yahudilerden bir kısım adamlardan yardım istedi ve (savaşta elde ettiği ganimetten) onlara pay ayırdı." (Ebû Dâvud, el-Merâsil; Neylü'l-Evtar, 7/253) Ayrıca Huneyn savaşında İslam'a girmemiş olan Safran b. Umeyye'nin yardımcı olma dileğini kabul ettiği bilinmektedir.  

Azerbaycan devleti Müslümanlarla savaşan Kâfir ülkelere silah yardımı yapmadı. Asker gönderip savaştırmadı. Bu konudaki iddiaları da yanlıştır. Ancak kendine İslam ülkesi diyen bazı ülkeler özellikle Türk dünyasının bir araya gelmesini istemediğinden Kâfire destek vermektedir. Müslümanın, Müslümanla olmasını istemiyor ama kendisi de Müslüman hadi oradan buna dimimizde buz gibi Münafıklık denir. Ona sorarsan Takiye yapıyordur. Keşke İslam’ı yaşamada Azerbaycan’ın tırnağı kadar samimi olabilseydiniz o zaman böyle hainlikler olmazdı. İslam dünyasında birlik olurdu, vahdet olurdu.

 Her kim olursa olsun hiç fark etmez milli mensubiyeti dini vs. eğer Müslüman Kâfir ile savaşıyorsa ve Müslümanım diyen insanlar Müslümanın değil de kâfirin safında yer tutuyorsa vallahi oda o kâfir gibidir. Resulullha s.a.a bir hadis-i şerifinde: “Kişi sevdiği ile beraberdir ve onunla haşrolur” (Buhârî, Edeb, 96) buyurmaktadır. Tüm Müslüman kardeşlerime sesleniyorum sevdiğinize dost olduğunuza dikkat edin çünkü onlar ne ise sende o'sun, onların dini ne ise senin dininde o oluyor.