Mü’min, mü’min kardeşine nasıl davranmalı?

İmam Seccad (a.s.), pek çok duasında mü’minlerin vasıflarını saymakta ve bu kâmil sıfatlarla toplumda dirlik ve düzenin sağlanmasını amaçlamaktadır

<Mü’min, mü’min kardeşine nasıl davranmalı?

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

Duaların içinde, kendini örnek vermekte ve bu üstün vasıflara büyük bir tevazu ile önce kendinin sahip olması için Allah'a yalvarmaktadır.

Mü'min mü'mine nasıl davranmalı sorusuna cevabı şöyledir:

"Allah'ım! Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede…

Yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada, iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstehak olmayana bağışta bulunmamakta…
Ve İmam Seccad (a.s.), başka bir duasında mü'minin nasıl olması gerektiğini şöyle anlatıyor:

"Allah'ım! Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terk etmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bidatlerden kaçınmaya, ma'rufu emretmeye, münkerden sakındırmaya…


Güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi çok bulmada sâlihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini kazanmaya muvaffak kıl beni."

İslam'ın bekçiliğini yapmaya, bâtılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et."  

ADALETİ YAYMA, ZÂLİMİN YANINDA OLMAMA HUSUSUNDA

Emevi iktidarında adalet anlayışı, hak arama ve hakkın tahakkuku şeklinde cereyan etmemiştir.

Sadece, tek hatası İmam Ali'yi sevmek olanların kılıçtan geçirildiği bir dönemde adaletin tesisi zaten mümkün değildir.

İmam Zeynelâbidin (a.s.), bu yapılanların Kur'an emirlerine, Allah'ın emirlerine ters olduğunu da vurgulamaktadır.

İmam (a.s.), zulmün karşısında âdil olmayan bu zâlimlerin yanında olmayı tenkit etmektedir:

"Allah'ım! Beni zâlimler için arka kılma ve Senin Kitabını nabud etmeleri için beni onlara alet ve yardımcı kılma." 

"Allah'ım! Muhammed (s.a.v.) ve âli Muhammed'e (s.a.v.) rahmette bulun ve beni sâlihlerin ziynetiyle beraber kıl ve adaleti yaymada, öfkeyi dindirmede, fitne ateşini söndürmede, tefrikaya düşenleri bir araya toplamada ve insanlar arasında arabuluculuk et¬mede takva ehlinin ziynetini giydir bana."  

VATAN SEVGİSİNİN İMANDAN OLMASI KONUSU

İmam Zeynelâbidin (a.s.), imameti boyunca ceddi Hz. Peygamberin (s.a.v.) yolunu takip etmiştir. O'nu örnek aldığı bir mevzu da, vatan savunmasıdır.

Gasp edilmiş imamet makamında bulunanlara karşı yaptığı mücadelede yanında olmaları için halkı bilinçlendirdiği gibi, vatan savunması için de halkı eğitmiştir.

Çünkü bu askerler, İslam dininin koruyucularıdır. Sınır muhafızlarına özel bir vazifenin düştüğünü belirten İmam, bu görevdeki askerlerin konumunu överek onlara mânen güç vermektedir.

Bu vazifede Resulullah (s.a.v.)'in Sünnetinden ve İslam akaidinde sâbir olmalarının asıl vazifeleri olduğunu da hatırlatmaktadır:

"Allah'ım! Dinin en üstün din, hizbinin en güçlü hizip ve payının en kâmil pay olması için onlarla savaşan İslam gazileri ve mücahidlerini kolaylıklarla karşılaştır; işlerini düzelt; kendilerine başarılar ver; onlar için (iyi) arkadaşlar seç; onları destekleyerek güçlendir; rızıklarını bol et; kendilerine neşat ver; (sevdiklerine duydukları) özlemlerinin sıcaklığını söndür; yalnızlık sıkıntısını onlardan gider ve çoluk çocuklarını anmayı onlara unuttur.

Onlara iyi niyet ver; (hastalıklara karşı) onlara bağışıklık kazandır; selameti onlardan ayırma; yüreklerinden korkuyu çıkar; onlara şiddet ve cüret ver; yardımınla onları destekle; (Resulü'nün) siret ve sünnetleri (ni) onlara öğret, yargıda doğruyu onlara ilham et; riya ve gösterişi onlardan uzaklaştır; duyulup ünlenmek için iş yapmaktan kurtar onları; zikirleri, fikirleri, seferleri, konaklamaları Senin yolunda ve Senin için olsun." (Prof. Dr. Haydar Baş İmam Zeynelabidin eserinden)