Müasir tibb və qədim tibb arasındakı fərq.....

Qədim tibb müasir tibbin yaranmasından təxminən üç min il əvvəl başlayan və bu günə qədər davam edən bir tibb ənənəsidir.

Müasir tibb və qədim tibb arasındakı fərq.....
DR. AZƏR ƏLİYEV

Müasir tibb və qədim tibb arasındakı fərq.....

Qədim tibb müasir tibbin yaranmasından təxminən üç min il əvvəl başlayan və bu günə qədər davam edən bir tibb ənənəsidir. Bu ənənə insanların sağlam yaşaması, xəstələnməməsi və xəstəliklərindən qurtulması məqsədi daşıyır. Qədim tibb haqqında bəzi məlumatlar:

Qədim təbabət müasir təbabətlə yanaşı, profilaktik müalicəni də zəruri hesab edir. O, təcrübə və biliyə əsaslanır və materiya və mənası bir yerdə ehtiva edir.

Buraya insanların fiziki və mənəvi sağlamlığının qorunması və yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif üsullar daxildir.

Qədim tibb üsulları

Dərman Otlar və Bitkilər: Təbiətdən əldə edilən bitki mənşəli məhsulların istifadəsi.

Heyvan məhsulları: heyvanlardan alınan qidalar və məhsullar.

Müalicəvi su ehtiyatları: təbii su ehtiyatlarının müalicəvi məqsədlər üçün istifadəsi.

Kupa, zəli və akupunktur: İslami həssaslıqlara uyğun olaraq tətbiq edilən müalicələr.

Fəlsəfə: Qədim tibb coğrafiya və mədəniyyətə görə dəyişir.

Müasir səhiyyə praktikalarında cərrahiyyə və narkotik istifadəsini minimuma endirmək məqsədi daşıyır.

Alternativ təbabət kimi deyil, tamamlayıcı rol kimi baxılmalıdır.

Qədim tibb tarix boyu sınaqdan keçirilmiş və mədəniyyətlər vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülən üsullarla zənginləşmişdir. Bəzi hallarda müasir tibbin birgə istifadəsi ilə kompleks müalicə təmin edilə bilər.

Müasir tibblə qədim tibb arasında fərq nədir?

Ənənəvi tibblə müasir tibb arasındakı fərqləri araşdıraq.

Elmi əsas: Müasir tibb elmi araşdırmalara əsaslanaraq inkişaf etdiyi halda, ənənəvi tibb köhnə ənənələrə, yerli inanclara və müşahidələrə əsaslanır.

Müasir tibb sübuta əsaslanan yanaşmaları qəbul edir və elmi tapıntılara əsaslanaraq daim yenilənir.

Fərdiləşdirmə: Ənənəvi tibb müalicənin fərdiləşdirilməsinə daha çox diqqət yetirir. Bu, xəstənin fiziki, zehni və emosional vəziyyətini nəzərə alır.

Müasir tibb ümumiyyətlə standart protokollardan və ümumi müalicə üsullarından istifadə edir.

Metodlar: Ənənəvi tibb bitki mənşəli müalicələrə və masaj, yoqa və meditasiya kimi təbii üsullara diqqət yetirir.

Müasir tibb klinik tədqiqatlar, laboratoriya testləri, dərman müalicəsi və cərrahi müdaxilələr kimi elmi metodlara əsaslanır.

Məqsədlər: Ənənəvi tibb sağlamlığı və vahid tarazlığı qorumaq məqsədi daşıyır.

Müasir tibb xəstəliklərin diaqnozu, müalicəsi və qarşısının alınması üçün elmi və texnoloji üsullardan istifadə edir.

Ənənəvi və müasir tibb bəzən vahid bir yanaşma təmin etmək üçün birlikdə istifadə edilə bilər. Hər ikisinin fərqli üstünlükləri var və xəstənin ehtiyaclarından asılı olaraq seçim edilə bilər.