Mehdi’nin gelişine hazırlık -2-

Eserlerde nakledildiği üzere Abbasiler Mehdi’nin gelişinin inkâr edilmez bir hakikat olduğunu biliyorlardı. Ve onun eliyle hâkimiyetlerinin son bulmasından korkuyorlardı

<Mehdi’nin gelişine hazırlık -2-

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

Belki de imamları başkentte ikamet etmeye mecbur bırakmalarının bir sebebi de Mehdi'nin doğumunu bekliyor olmalarıydı. Onun doğumundan haberdar olup, doğar doğmaz yok etmeyi de planlamış olmaları mümkündür.

Mesela Memun, İmam Rıza'yı Horasan'a getirtti. Oğlu İmam Cevad'ı da başkenti Bağdat'a taşıdıktan sonra Bağdat'a getirtti. Kızını da İmam Cevad'la evlendirdi.

Belki Abbasiler ile Ehl-i Beyt'in soyunu karıştırmak istemelerinin bir amacı da, Ehl-i Beyt ailesi içindeki gelişmeleri yakından izleyebilmek, her şeyden anında haberdar olabilmekti.

Nitekim Memun'dan sonraki halifeler de İmam Cevad, İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri gibi imamları başkentte ikamet ettirmişlerdir. Çünkü Abbasiler Mehdi'nin doğumunun yaklaştığını biliyorlardı.

İmam Rıza'dan sonra gelen imamların çok genç yaşta şehit edilmelerinin nedeni de bu olabilir. Mesela, İmam Cevad zehirlendiğinde yirmi beş, imam Hadi zehirlendiğinde kırk iki, İmam Hasan Askeri zehirlendiğinde ise yirmi sekiz yaşındaydı. 

Hasan Askeri'den şöyle rivayet edilmiştir:

"Ümeyyeoğulları ve Abbasoğulları kılıçlarını bizim üzerimiz-den eksik etmedi. Bunun iki sebebi vardı. Birisi, halifelikte haklarının olmadığını biliyorlardı.

Bu yüzden bizim halifelik üzerinde hak iddia etmemizden, ardından bu hakkı ellerinden almamızdan korkuyorlardı.

İkincisi, tevatür derecesine ulaşan rivayetlerden zorba ve zâlimlerin egemenliklerinin bizim soyumuzdan gelecek Kâim İmam'ın eliyle yıkılacağını öğrenmişlerdi.

Bu arada, kendilerinin zorba ve zâlim olduklarından şüphe duymuyorlardı. Bu yüzden Resûlullah'ın Ehl-i Beyt'ini öldürmek ve nesillerini kurutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı.

Maksatları Kâim İmam'ın doğumunu engellemek, değilse doğar doğmaz öldürmekti. Ama Allah, emrine kimsenin muttali olmasını istemedi. Allah sadece nurunu tamamlamak ister. Müşrikler istemese de." 

İmamların başkentte olmaları ve saraydaki varlıkları sebebiyle halifeler onların her yaptıklarından haberdar oluyorlardı. Onların özel işlerine müdahale edebiliyorlardı.

Bu sebeple İmam Mehdi'nin babası İmam Hasan Askeri resmî bir evlilik yapmadı. İmam Mehdi'nin doğumunu herkesten gizledi. Çünkü vakit çok zor bir vakitti. Halifenin takibi çok sıkıydı. Mehdi'nin beklendiği haberi her yana yayılmıştı. 

Bu sebeple İmam Mehdi sultanlar tarafından yakalanmamak için saklanmak zorunda kalmıştır. İşte İmam Rıza'nın oğlu Cevad'ın, ardından Ali el-Hadi'nin, onun ardından Hasan Askeri'nin imamlığını, onun ardından da beklenen İmam Mehdi'yi vasiyet etmek suretiyle bir mânâda kendisini sevenleri ve ümmeti haberdar etmiş ve Mehdi'nin gelişine hazırlamıştır, ki ümmet habersiz kalmasın." (Prof. Dr. Haydar Baş İmam Ali Rıza eserinden)