Mehdi’nin gelişine hazırlık -1-

İmam Mehdi’nin imamlığı farklı mezheplere mensup Müslümanlar arasında da istisnasız kabul gören bir hakikattir

<Mehdi’nin gelişine hazırlık -1-

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

İmam Rıza, Mehdi'nin hakikatine dikkat çekmek için üzerine düşen görevi yerine getirmiştir.

Zira Mehdi'nin doğumu ve gaybeti yaklaşmıştı. Resûlullah'ın İmam Mehdi ile ilgili hadislerinden bazıları şöyledir:

"Dünyanın ömründen sadece bir gün kalmış olsa yine de Allah, Benim Ehl-i Beyt'imden, zulümle dolmuş yeryüzünü adaletle dolduracak bir adamı gönderecektir." 

"Mehdi Benim Ehl-i Beyt'imden, Fâtıma'nın soyundan gelecektir." 

"Mehdi, Hüseyin'in soyundandır." 

İmam Mehdi'nin kaybolacağına dair hadisler de Resûlullah'tan rivayet edilmiştir:

"Beni hak üzere müjdeleyici peygamber olarak gönderen Allah'a and olsun ki, Benim soyumdan gelecek Kâim İmam, Benden kendisine ulaşacak bir ahid üzere gaybete çekilecektir.

Hatta insanların bir çoğu 'Artık Âl-i Muhammed'e ihtiyaç yoktur' diyeceklerdir. Bazıları da onun doğumundan kuşkuya düşeceklerdir.

Kim, onun zamanına yetişirse onun dinine sarılsın. Ondan şüpheye düşerek onun hakkında şeytanın telkinlerine aldanmasın." 

İmam Rıza'dan İmam Mehdi'yle alakalı otuz altı kadar hadis nakledilmiştir. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

Eyyub b. Nuh rivayet eder: "İmam Rıza'ya dedim ki: 'Biz bu işin sahibinin sen olmasını ve yüce Allah'ın bu işi kılıca gerek kalmadan sana döndürmesini diliyoruz. Çünkü sana veliaht olarak biat edildi. Ve senin adına dirhem bastırıldı.'

İmam buyurdu ki: Biz Ehl-i Beyt'ten kendisine mektuplar yazılan ve sorular sorulan, parmakla gösterilen ve kendisine mal taşınan hiç kimse yoktur ki, mutlaka kendisine suikast düzenlenir veya yatağında ölür. Ta ki yüce Allah bu iş için bir adam gönderir, doğduğu yer ve büyüdüğü yer gizli olur ama nesebi gizli olmaz." 

Muhammed b. Ebu Yâkub el-Belhî rivayet eder:

"Ebu'l-Hasan er-Rıza'nın şöyle dediğini duydum: Daha şiddetli ve daha büyük bir olayla sınanacaklardır. Ana karnındaki ceninle ve süt emen yavruyla sınanacaklardır. Hatta 'kayboldu, öldü' diyenler olacaktır. Bazıları ise, 'imam yoktur' diyeceklerdir." 

İmam Rıza, İmam Mehdi'nin özelliklerini sayarken onun üçüncü kuşaktan torunu olduğunu belirtmiş ve şöyle buyurmuştur: "Üçüncü kuşaktan torunumu kaybedip her tarafı arayıp bulamayan sevenlerimi görür gibiyim."

Ali b. Hasan b. Faddal der ki: "Niçin böyle olacak ey Resûlullah'ın oğlu?"

Buyurdu ki: "Çünkü imamları onlardan gizlenecektir. Ki kılıçla kıyam ettiği zaman hiç kimsenin onun üzerinde biati olmasın." 

İmam Rıza daha fazla açıklamalar da yapmış ve İmam Mehdi'nin adını açıklamıştır:

"… İnsanı sağır eden ve kasıp kavuran her sırdaşı ve her yoldaşı kaçırtan büyük fitne mutlaka kopacaktır. Bu, benim üçüncü kuşaktan torunumu yitiren Ehl-i Beyt dostlarının yaşadığı bir fitne olacaktır.

Gök ehli, yer ehli Harra ve Harran ehli ona ağlayacaktır. Her hüzünlü kimse ona yanacaktır. Anam babam sana kurban olsun, adı dedemin adı, bana ve İmran oğlu Mûsa'ya benzeyen..." Devam edecek (Prof. Dr. Haydar Baş İmam Ali Rıza eserinden)