İslamofobi Avrupa’da güçleniyor.....

Avrupa ülkelerinin İslamofobi karnesini ortaya koyan Avrupa 2021 İslamofobi Raporu'nda Avusturya ve Fransa gibi ülkelerin yürürlüğe soktuğu düzenlemelerin İslamofobinin kurumsallaşmasına yol açtığına dikkat çekildi

<İslamofobi Avrupa’da güçleniyor.....

Avrupa'da 27 ülkede İslam karşıtı ırkçı eylemlerin derlendiği Avrupa 2021 İslamofobi Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesinden Prof. Farid Hafez'in hazırladığı Avrupa İslamofobi Raporu'na ırkçılık ve insan hakları alanında çalışmalar yürüten 35 akademisyen ve uzman katkı sağladı. İslamofobinin geçen yıl da Avrupa'da artan bir trend içinde olduğu belirtilen rapora göre özellikle İngiltere ve Fransa, Müslüman karşıtı nefret ve ırkçı olayların odağı oldu. Bununla beraber 6'ncı raporu hazırlayan ekip, İslam karşıtı ırkçılığa ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması için henüz istenilen düzeyde adımlar atılmadığını, ancak önceki yıllara oranla olumlu bazı gelişmelerin de yaşandığına dikkati çekti.


İslam karşıtı ırkçılık ilk defa bir belgede


Özellikle Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) tarafından Aralık 2021'de kabul edilen ve daha sonra 1 Mart 2022'de yayınlanan "Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin 5 No'lu Genel Politika Tavsiyesi" isimli belgenin Avrupa kurumları tarafından bu alanda hazırlanan ilk resmi belge olduğu kaydedildi. Söz konusu belgenin İslamofobiyi yalnız Müslümanlara yönelik nefret suçu olarak değil doğrudan İslam karşıtı ırkçılık olarak tanımlamasının önemine dikkat çekildi.

Bir başka önemli gelişmenin de Birleşmiş Milletler'in (BM), 15 Mart'ı, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak kabul etmesi olduğu vurgulanan raporda, bunun İslam karşıtı ırkçılıkla mücadele adına tarihi bir karar olduğuna işaret edilerek, Fransa, Hindistan gibi ülkelerin bu öneriyi eleştirdiği, böylelikle söz konusu ülkelerin bu husustaki tutumlarının İslamofobiye bakışlarını da ortaya koyduğu belirtildi.


Irkçı saldırılar artışta


Raporda incelenen 27 Avrupa ülkesinde çeşitli sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan çalışmalar ışığında Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1061 ırkçı eylem gerçekleşti. Almanya'da doğrudan Müslümanları hedef alan saldırılarda önceki yıla oranla yüzde 28 gerileme gözlemlenirken, 732 İslam karşıtı ırkçı eylem kayıtlara geçti. Ülkede 54 cami ve 43 kişi fiziki saldırıların hedefi oldu. İsviçre'de ülkenin resmi istatistik kurumunun verilerine göre, halkın yüzde 12'si Müslümanlara karşı düşmanca tavırlar sergilerken, yüzde 34'ü ise klişe yaklaşımlara inanma eğiliminde. Geçen yıl 852 nefret suçunun işlendiği Finlandiya'da vakaların yüzde 85'ni etnik kökene dayalı ırkçılık oluştururken yaklaşık yüzde 13'ü ise din ve inanç farklılığı nedeniyle meydana geldi. Fransa'da 213 Müslüman karşıtı eylem rapor edilirken, bunların yarısının (109) Müslümanlara ait cami, dernek ve mezarlıkları, yüzde 22'sinin ise bireyleri hedef alan fiziksel saldırı olduğu bildirildi. Belçika'da da başörtülü Müslüman kadınlara yönelik iş dünyası ve siyasette ayrımcılıklar arttı. Hollanda'da ise camilere ve Müslümanların ev adreslerine "İslam'ın Hollanda'ya ait olmadığına" dair ifadelerin yer aldığı tehdit mektubu gönderilmesi ve Müslümanların takibe alınması gibi vakalar geçen yıl sıkça görüldü.