İNSANLIĞIN YOK OLUŞU İÇİN ÇALIŞAN KAVİM…..

     Allah (c.c) dünya birçok kavim yaratmıştır. Bu kavimler içinde yola gelmez, verdiği sözden dönen bir türlü ıslah olmayan kavim Yahudilerdir. Yahudilik millî ve muharref (bozulmuş) bir dindir.

İNSANLIĞIN YOK OLUŞU İÇİN ÇALIŞAN KAVİM…..
Mimar Gökhan Demir

İNSANLIĞIN YOK OLUŞU İÇİN ÇALIŞAN KAVİM…..

    Çünkü hak ve evrensel hiçbir dinde şu şekilde emirler olamaz: “Tanrı Yahovanın sana teslim ettiği bütün kavimleri bitireceksin. Gözün onlara acımayacak.” (Tevrat tesniye Bab 7, cümle 16).

  “Sana kulluk etmeyen millet ve ülke yok olacak ve on memleket tamamen harap olacak.” (Tevrat Işaya bab 60, cümle 12)

  Ancak genleri gereği hiçbir devirde rahat durmamışlar,  aşırı duyguları, insanlığın başına bela olan ve milyonlarca insanın helakına neden olan fikirler ve düşünceler (Komünizm, Kapitalizm, Darvinizm, gibi) Yahudilerin imalidir. Geçmişten bugünümüze kadar bütün savaşlarda, Yahudi parmağı ve onların çıkarları vardır. Misyoner idarecilerinden Mr. Botingerss bu hakikati şöyle dile getirmiştir.

   ‘’Hiçbir felaket ve musibet yoktur ki, içinde Yahudi parmağı olmasın. Savaşlar ancak Yahudi bankerlerinin yüzünden çıkar ve Yahudiler hiçbir savaştan etkilenmezler. Yahudiler dünyayı birbirine karıştırarak ve kapıştırarak uzaktan seyretmeyi ve o sırada külah kapmayı çok isterler. Paraya tapan ve özel çıkarını toplumun menfaatine tercih eden bu kavim nerede faaliyet gösterir, iktidar olursa orada büyük sefalet ve musibet yüz gösterir. Kendi çıkarlarını diğer hem cinslerinin felaketinde arayan bu hilekâr halk ile bunca peygamber zeki ve hâkim kişiler uğraşmışlarsa da bir şey yapamamışlardır” (İngiliz Misyonerleri Nasıl Yetiştiriliyor, Ahmet Hamdi Paşa, Sadeleştiren M. Cemal Sofuoğlu, İzmir 2006, s. 65)

  Hıristiyanlar, Yahudilerin fitneci ve münafık olduklarını, iktisadi cihattan milletlerin canını, kanını içtiklerini, inançlarına göre Hz. İsa’ya işkence yaparak öldürdüklerini bildikleri ve Yahudileri hiç sevmedikleri halde, Müslümanları onlara ezdirmek, tazyik ve şantajı ile Müslüman devletlerin petrollerine, yeraltı kaynaklarına el koyabilmeleri için Hıristiyanlar İsrail devletini kurdular.

    İngiltere başta olmak üzere, Hıristiyanlar İsrail devletini kurdurmuşlar. Bir de Yahudilerin siyasi ve ekonomik baskıları sayesinde, onları kayıtsız-şartsız desteklemeye devam etmektedirler. Halen ABD’de 10 milyon Yahudi yaşar. Yani nüfusun % 3’ü kadar. Fakat bunların siyasi ve ekonomik etkinlikleri % 25’lere varmaktadır. Kendi çıkarları için dünya insanlığının gözünün yaşına bakmazlar ve kardeşi, kardeşe kırdırırlar. Allah cc en çok peygamberi Yahudilere gönderdi ancak Yahudiler bir türlü ıslah olmadılar her defasında gelen peygamberlere ve Allah’a karşı isyan ettiler.

   Allah cc ayet-i kerimelerde şöyle  "Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez."(Bakara ,2/100)

    "Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkûm edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar." (Al-i İmran, 3/112-113) Buyurmuştur.

    Allah cc bunlara Kur’an-ı Kerim de lanet okumuştur. ’‘Ama âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, işte Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun.’’ (Bakara ,2/161)

   Bugün dünyamızın içinde bulunduğu şu acınacaklı halin sorumlusu ilk olarak Yahudiler, ikinci olarak Yahudilere köpeklik eden hainler ve nihayetin de ise Allah (cc) tüm emirlerine rağmen Allah’ı Resul’’ü Muhammed s.a.a ve O’nun Ehl-i Beyt’ini değil de bu hainlere tam bir teslimiyetle bağlı olan İslam dünyasıdır.

   Allah (c.c.) bu basiretsizlikten, bu vurdumduymazlıktan ve de Müslümanım deyip kâfir ahlakı ile yaşayan insanlarımızı ayıktırsın. Merhum Prof. Dr. Haydar Baş hocamız bu hain güçlerin oyunlarını bozarak milletini ayıktırmak için ömrünü ortaya koydu. Yahudiler Şii, Sünni dedi, Üstad Ehl-i Beyt dedi birlik dedi Sempozyumlar yaptı. Ehl-i Beyt külliyatı yazdı. Kürt, Türk dediler Üstad milli birlik konferansları sempozyumları yaparak yine birleştirdi. Yahudilerin İslam devletlerine hızlı nüfus etmesi iktisadi açıdan olmuştur. Ekonominin çok güçlü olması için Milli ekonomi modelini Türk ve İslam dünyasına hediye etmiştir. Fetö’nün 23 yıl evvel hain olduğunu söyledi. Vatanımızı fetö v.s oyunlarla bölmek istediler. Atatürk vatandır sempozyumları yaparak ve 10 Kasım 2017 ‘Hoşgeldin Atatürk’ kitabını çıkararak insanımızdan gizlenmiş olan gerçek Atatürk’ü Türk milletine birlik mayası olarak yeniden sunmuştur.

  Bu gün Haydar Hocanın projeleri, kurduğu Bağımsız Türkiye Partisi ve genel başkanı Hüseyin Baş bey tarafından son sürat menzile ulaştırılması için sürdürülmektedir. Bugün bu yüce gönüllü vatan aşığı Allah dostu merhum Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın vermiş olduğu mücadeleyi görmezden gelerek inatla hainleri destekleyen kör, sağır ve dilsizi oynayan üç maymun misali maymunluk yapmaktadırlar. Ancak yüce Allah'ın hesabı yakındır.....