İmam Cafer’den (a.s) nasihatler.....

'Üç şey veren karşılıksız kalmaz; dua veren, icabet alır. Şükür veren, fazlasını alır. Ve tevekkül veren karşılık olarak yeterlilik alır'.

<İmam Cafer’den (a.s) nasihatler.....

İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; "Kim, Allah'ın (c.c) kendisine verdiği basit bir geçimliliğe razı olursa Allah'ta (c.c) onun işlediği az amele razı olur." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Cafer eseri Sh:426)
 
 İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; Ali b. Ebu Talip (a.s) şöyle derdi; Ademoğlu! Eğer dünyadan sana yeteni istiyorsan, dünyada az bir şey sana yeter. Eğer dünyada sana yetmeyeni istiyorsan, dünyadakilerin tamamı sana yetmez." Sh:427
 
Hamza b. Humran rivayet eder; Adamın biri İmam Cafer'e (a.s) gelerek şikayette bulundu. İstediğine kavuştuğunu ama kanaat getirmediğini, nefsinin daha fazlasını istediğini söyledi ve bana yararlanacağım bir şey öğret, dedi.
 
İmam (a.s) buyurdu ki; "Eğer sana yeten, senin ihtiyacını karşılıyorsa, ondan daha azıda ihtiyacını karşılar. Şayet sana yeterli olan ihtiyacını gideremiyorsa, (dünyadakilerin) tamamı da senin ihtiyacını karşılamaz." Sh:428 
 
İslam hakkında
 

 
İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; "İslam çıplaktır. Haya giysisidir. Vakar süsüdür. Salih amel mürüvvetidir. Vera direğidir. Her şeyin bir esası vardır. İslam'ın esası da biz Ehl-i Beyt'in sevgisidir." Sh:433   
 
Nafile ibadet
 
İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; "Nafile (müstehab) ibadet, bir hediye mesabesindedir. Bu yüzden ne zaman onu sunarsa kabul edilir." Sh:510
 
Sabır-rıza
 
İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; "Allah'a (c.c) itaatin başı sabır ve istediği veya istemediği şeyleri verdiği için O'na rıza göstermektir. Kul, sevdiği veya sevmediği şeyleri kendisine verdiği zaman Allah'a (c.c) rıza gösterirse, sevdiği veya sevmediği şeylerden mutlaka hayır görür." Sh:539
 
Üç şey veren
 

 
İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; "Üç şey veren karşılıksız kalmaz; dua veren, icabet alır. Şükür veren, fazlasını alır. Ve tevekkül veren karşılık olarak yeterlilik alır."
 
Sonra şöyle dedi; "Allah Azze ve Celle'nin Kitabını okudun mu? "Kim tevekkül ederse, Allah ona yeter" (Talak 3) "Şükrederseniz arttırırım" (İbrahim 7) "Benden isteyin size icabet edeyim" (Ğafir 60) sh:542  
 
Haramdan kaçınma
 
İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; "Allah'ın (c.c) kullara yüklediği en ağır farz Allah'ı (c.c) çokça zikretmektir."
 
Sonra şöyle buyurdu; "Bununla "sübhanallah vel hamdulilllah vela ilahe illallah vellahu ekber" denilmesini kastetmiyorum. (Gerçi buda Allah'ı zikretmenin bir parçasıdır) ama helal kıldığı ve haram kıldığı şeyler yanında Allah'ı (c.c) hatırlamayı kastediyorum. Eğer itaatse onunla amel eder, şayet masiyetse (günahsa) ondan kaçınır." Sh:548
 
Dikkat!
 
İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; "Resulullah (sav) şöyle buyurdu; "Zenginlikten sonra fakirlik ne kadar çirkindir ve fakirlikten sonra günah işlemek ne kadar çirkindir. Bunların en çirkini de Allah'a (c.c) ibadet ettikten sonra ibadeti terk eden kimsenin durumudur." Sh:551 
 
Ölüm
 
İmam Sadık'ın (a.s) yarenlerinden Kutaybe şöyle anlatır; İmam Cafer Sadık'ın (a.s) hasta oğlunu ziyarete gitmiştik. İmam'ı (a.s) evinin önünde gördüm. Mahzundu, pek üzgün görünüyordu. Çocuğun halini sordum "Vallahi, ölmek üzere" dedi, sonrada içeri girdi. Biraz sonra dışarı çıktığında rahatlamış gibiydi. Çocuğu iyileşmiş olmalıydı.
 
Tekrar çocuğun durumunu sorduğumda, "Rabbine kavuştu" dedi. Hayretle, canım size feda, dedim. Hayattayken onun için pek üzgündünüz, şimdi üzgün değil misiniz? Şöyle buyurdu;
 
"Biz öyle bir aileden geliyoruz ki, bir musibetten önce üzgün ve tedirgin olur ama Rabbimizin takdiri vuku bulduğunda da O'na tam bir rızayla teslimiyet gösteririz." Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Cafer eseri sh:909) H: Akın Aydın