İmam Cafer’den (a.s) inci taneleri.....

Üç sıfat kimde olursa, oruç tutan, namaz kılan biri olsa dahi münafıktır.

<İmam Cafer’den (a.s) inci taneleri.....

"Kim üç şeye sarılırsa dünya ve ahiret dileklerine kavuşur; Allah'a sığınmak, ilahi takdire razı olmak, Allah'a karşı hüsnü zanda bulunmak."
 
"Üç şey muhabbet doğurur; Din, tevazu, bahşiş."
 
"Üç şey düşmanlık getirir; nifak, zulüm, bencillik."
 
"Üç şey insanın ayıplanmasına neden olur; Haset, laf taşımak ve başıboşluk."
 
"Üç kimseyi üç yerde tanımak mümkün olur; yumuşak olanı öfkelendiğinde, yiğidi savaşta, kardeşi, kendisine muhtaç olunduğunda."
 
"Üç sıfat kimde olursa, oruç tutan, namaz kılan biri olsa dahi münafıktır. Yalan konuşan, sözünde durmayan, emanete hıyanet eden." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Cafer eseri sh:593)
 
"Üç şey insanı yüce makamları talep etmekten alıkoyar; Az çaba, dar görüşlülük ve tedbirsizlik."
 
"İnsanın dostu şunlardır; Uyumlu hanım, Salih arkadaş, iyi evlat."
 
"Şu üç şey kime verilmişse o, en büyük zenginlik olan üç şeye ulaşmış demektir; Verilenle yetinmek, halkın elindekine göz dikmemek, gereksiz ve fazla olan her şeyi terk etmek." Sh:594
 
"Üç şey kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir; Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak."
 
"Üç şeye güvenen aldanır; Olmayacak sözleri tasdik etmek, güvenilmeyen insanlara bel bağlamak ve elde edilmeyecek şeye göz dikmek."
 
"Bütün insanlar şu üç şeye muhtaçtır; emniyet, adalet, refah."
 

 
"Üç şey hayatı karartır; Zalim hükümdar, kötü komşu, ağzı bozuk kadın." Sh:595
 
"Yersiz olarak üç şeyi isteyen, üç şeyden mahrum kalmayı hak eder; Haksızca dünyayı talep eden ahiretten mahrum kalmayı hak eder. Haksız yere başkanlık isteyen Allah'a itaatten mahrum kalmayı hak eder. Hakkı olmadan mal peşinde olan maldan mahrum olmayı hak eder." Sh:596
 
"Kimde şu üç sıfat yerleşik bir özellik (yani karakter) haline gelmezse imanın ona faydası olmaz. Cahillerin cehaletine karşı koyabilecek olgunluk, haramlardan alıkoyacak takva, insanlarla geçinmesini sağlayacak ahlak." Sh:597
 
"Yakın dostlar üç kısımdır; Canıyla arkadaşına yardımda bulunan dost. Malıyla yardım eden dost. Bu ikisi gerçek dostlardır. Üçüncüsü ise ihtiyacını senin vasıtanla karşılayan ve seni bazı zevkleri için isteyen kimsedir. Böyle birisini güvenilir sayma."
 
"Mümin ancak üç şeyle ıslah olur; Dinde bilgi sahibi olmak, güzel tedbirli olmak ve zorluklara karşı sabretmek."
 
"İnsanlarla yaşama ve geçinmenin düzene girmesinin üçte ikisi zekaya, üçte biri de görmemezlikten gelmeye bağlıdır." Sh:598
 

 
"Kim, öfke, tamah, korku ve şehvet halinde nefsine hakim olursa Allah (c.c) ona cehennem ateşini haram kılar."
 
"Müminin dostu ilim, yardımcısı olgunluk ve hilm, ordusunun komutanı sabır, kardeşi halkla iyi geçinme, babası ise yumuşaklıktır." Sh:599
 
"Sevilen şeyi şükür gibi arttıran, sevilmeyen şeyi de sabır gibi azaltan hiç bir şey yoktur."
 
"Adil kimdir? Diye sordular. İmam (a.s) buyurdu ki; "Haramlardan gözünü, günahlardan dilini, zulümlerden elini koruyan kimsedir." Sh:600
 
"Helak edici iki sıfattan kaçının; Kendi görüşünüzle halka fetva vermekten ve bilmediğiniz bir şeyi dinden saymaktan."
 
"Öfkesine hakim olamayan aklına da hakim olamaz."
 
"Kötü ahlak yoksulluk getiri."
 
"Güzel huy dinden olduğu gibi, rızkı da çoğaltır."
 
"Şu altı şey müminde olmaz; zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, hased etmek, inat, yalan ve zulüm."
 
"Nimetin zekatı ihsandır. Makamın zekatı arabuluculuktur. Bedenin zekatı hastalıktır. Zaferin zekatı affetmektir. Zekatı verilen şey ise zayi olmaktan kurtulur." (aynı eser sh:601) H: Akın Aydın