İmam Ali’ye düzenlenen komplo ve vasiyeti.....

Hariciler’den Abdurrahman b. Mülcem, Bürek b. Abdullah, Amr b. Bükeyr Mekke’de bir toplantı düzenlediler

<İmam Ali’ye düzenlenen komplo ve vasiyeti.....

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

Hariciler'den Abdurrahman b. Mülcem, Bürek b. Abdullah, Amr b. Bükeyr Mekke'de bir toplantı düzenlediler. Ve Nehrevan Savaşı'nda öldürülen arkadaşlarının intikamını almak için Hz. Ali'nin, Amr b. As'ın ve Muaviye'nin öldürülmesine karar verirler.

İmam Ali'nin İbn Mülcem, Muaviye'nin Burek b.Abdullah, Amr. b. As'ın Amr. b. Bukey tarafından öldürülmesi konusunda antlaşmaya vardılar.

Kılıçlarını zehirleyerek H.40 yılının Ramazan ayında planlarını gerçekleştirmek üzere ayrılırlar. 

İbn-i Mülcem ve yanındaki birkaç arkadaşı Ramazan'ın 19. gecesi geldiğinde kılıçlarını gizleyip maksatlarını gerçekleştirmek üzere Kûfe Mescidi'ne gittiler. 

İmam Ali her gün sabah ve akşam vakitlerinde bu camiye gelir ve cemaate namaz kıldırırdı.

Rivayete göre İmam, mescidin girişinde yatanları namaza kaldırmaktadır. Bunların arasında İbn-i Mülcem de vardır.

İbn-i Mülcem arkadaşlarıyla birlikte o geceyi bekleyerek geçirmiştir. Kimsenin bulunmadığı, henüz kandillerin bile yanmadığı o gece Hz. Ali ezan okuduktan sonra tesbih ve tehlil okuyarak mescidin avlusunda ve içinde uyuyanları uyandırır.

Bu sırada yüzüstü uykuya dalmış olan İbn-i Mülcem'i görür, "Uyan, namaz vaktidir. Böyle yüzüstü uyuma. Bu şeytanın uyuma tarzıdır. Mü'minler gibi sağ yanına doğru yat. Ya da peygamberler gibi sırt üstü uyu" der. 

İmam Ali'nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye o talihsiz geceyi şöyle anlatıyor:

"İmam Ali'nin öldürüldüğü gece, namaz kılmak için büyük mescide gitmiştim. Orada şehir halkından pek çok insan vardı. Kimi rükûda, kimi secdedeydi.

Ali sabah namazı için dışarıya çıktı. 'Ey insanlar! Namaz, namaz' diye seslendi.

Birden bir parıltı gördüm. 'Hüküm ancak Allah'ındır Senin değil ey Ali!' diye bir ses işittim sonra bir kılıç gördüm. Sonra ikincisini gördüm.

İmam Ali'nin sesini duydum. 'Adamı kaçırmayın' diyordu. İnsanlar onun etrafını sardılar ve çok geçmeden yakaladılar. Ve Ali'nin huzuruna getirdiler.

Ali, 'Cana karşı can. Eğer ölürsem Beni öldürdüğü gibi onu da öldürün, eğer yaşarsam ne yapacağıma Ben karar veririm' buyurdu." 

İbn-i Mülcem, İmam Ali'nin namaza durduğu sütunun arkasına gizlenmiş, İmam Ali ilk secdesinden kalkarken zehirli kılıcı başına indirmiştir.

Kılıç Hendek Savaşı'nda Amir'in vurduğu yere isabet etti ve İmam'ın alnı yarıldı. Kılıç darbesi başına indiği anda İmam Ali şu sözleri söyledi:

"Kâbe'nin Rabbine and olsun ki kurtuldum." 

İmam Ali eve getirilip, yatağına yatırıldı, doktorlar çağrıldı. İçlerinde en uzman olanlarından biri yaptığı muayene sonucu darbenin beyne kadar ulaştığını anladı ve şöyle dedi:

"Ey Mü'minlerin Emiri, vasiyetini yap zira öleceksin."  

İmam Ali'nin vasiyeti

İmam Ali, oğullarına şu vasiyeti yazdırdı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, Ali b. Ebi Tâlib'ın vasiyetidir ki, o, Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun ortaksız olduğuna, Hz. Muhammed'in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahadet eder.

Müşrikler hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah'tır.

Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi Allah içindir.

O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben, Müslümanların ilkiyim.

Ey Hasan, ey bütün oğullarım ve ailem, takva sahibi olmanızı, ancak Müslüman olarak ölmenizi size vasiyet ediyorum.

Hepiniz topluca Allah'ın ipine sarılın, dağılmayın. Çünkü ben, Ebu'l Kasım (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu işittim: 'İnsanların arasını bulmak, onları barıştırmak, namazdan da oruçtan da daha faziletlidir.'

Akrabalarınıza bakın. Namazınızı kılın ki, Allah hesabınızı kolaylaştırsın.

Yetimlere haksızlık etmekten sakının. Onları dinlememezlik etmeyin.

Huzurunuzda onlara haksızlık edilmesin. Komşularınıza haksızlık etmeyin.

Çünkü onlar Peygamberinizin size emanetidir. Onlar hakkında o kadar vasiyette bulundu ki, biz onları bize mirasçı kılacağını sanmıştık.

Kur'an'ın emirleri dışına çıkmayın. Sizden başkaları sizden önce Kur'an'la amel etmesin. Önce siz amel edin.

Namazınıza dikkat edin. Çünkü o, dininizin direğidir.

Rabbinizin Beyt'inden uzak durmayın. Issız kalmasın. Hayatta bulunduğunuz sürece onu ziyaret edin. Eğer onu metruk bırakırsanız, size rahmet nazarıyla bakılmaz.

Ramazan ayına dikkat edin. Çünkü o ayda tutulan oruç Cehennem ateşine karşı bir kalkandır.

Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad etmeye bakın. Zekat ödememezlik yapmayın. Çünkü zekat, Rabbin öfkesini söndürür.

Peygamberinizin ashabını da kollayın. Çünkü Resulüllah (s.a.v.) onlara iyilik yapılmasını vasiyet etmiştir.

Yoksullara ve düşkünlere yardımcı olun, onları geçiminize ortak edin. Köle ve cariyelerinize haksızlık etmeyin.

Namaza dikkat edin.

Allah yolunda kınayıcının kınamasından korkmayın. Allah, size kötülük yapmak ve size haksızlık yapmak isteyenlere karşı sizin için yeterlidir.

İnsanlara Allah'ın emrettiği şekilde güzel sözler söyleyin. İyiliği emretmeyi ve kötülükten men etmeyi terk etmeyin. Aksi takdirde kötüleriniz işin başına geçerler. Sonra siz dua edersiniz, duanıza icabet edilmez.

Mü'min kardeşlerinizle bağlarınızı koparmayın. Birbirinize iyilikte bulunun, birbirinize sırt çevirmekten aranızdaki ilişkileri koparıp tefrikalara düşmekten sakının. İyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının.

Çünkü Allah azabı şiddetli olandır. Allah, sizi Ehl-i Beyt'in şikayetinden muhafaza etsin. Peygamberiniz, onları sizin üzerinize bekçi kılmıştır. Sizi Allah'a emanet ediyor, size selam söylüyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun." 

Bundan sonra İmam Ali, "Lailahe illallah" kelimesi dışında bir şey söylemedi. Hicret'in kırkıncı yılında Ramazan ayının 21'inde, 63 yaşında şehadet mertebesine erişti.

Ölmeden önce İmam Hasan'a şu tavsiyede bulundu:

"Ey Abdulmuttaliboğulları! Mü'minlerin Emiri öldürüldü diyerek insanların kanını akıtmaktan öç almaya kalkışmaktan sakının. Sakın Benim için katilimden başkasını öldürmeyin. Öldürdükten sonra cesedine eziyet etmeyin. Ben Resulüllah'ın şöyle dediğini duydum: Öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa cesedini ibret verici bir şekle sokmaktan sakının." 

İmam Ali'yi İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Abdullah b. Câfer beraber yıkadılar. Namazını İmam Hasan kıldırdı. 

İmam Ali Kûfe yakınlarındaki Necef'e defnedildi. Bütün defin iş¬lemleri gece yapıldı." (Prof. Dr. Haydar Baş İmam Ali eserinden)