İmam Ali: ‘Her nefis kazandığı şeyden sorumludur’

Sözler saklanmış, gizlilikler denenmiş, her nefis kazandığı şeyden sorumludur

<İmam Ali: ‘Her nefis kazandığı şeyden sorumludur’

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

Nefsin, ölümden sonra kendisine yoldaşlık etmeyecek şeylerle meşgul olması, en büyük zayıflıktır.

Sözler saklanmış, gizlilikler denenmiş, her nefis kazandığı şeyden sorumludur.

Kendi işinde çalışkan ol, başkasının haznedarı olma.

Biriktirdiğiniz şeylerin saklandığı ve sırların aşikâr olduğu gün için amel edin.

Çirkin işten uzak dur. Çünkü bu iş kötü anılmana ve günahlarının çoğalmasına neden olur.

Duyun-bilin ki diller özgür, bedenler sağlam, uzuvlar esnek, ahiret hayatı ferah ve fırsat varken, mühlet bitmeden, ölüm gelip çatmadan amel edin ve ölümün gelmesini beklemeyin.

Nerededir? Amellerini Allah için ihlâslı kılıp Allah'ın zikredildiği yerlerde kalplerini temizleyenler?

Amellerin en faziletlisi doğrudan ayrı olmayandır.

Amel müminin şiarıdır.

İhlâsla yaptığın, nefsi isteklerinle ve dünya vesileleriyle karıştırmadığın amellerinin dışındakiler kabul edilmez.

Şüphesiz sizler bilmediğinizi öğrenmekten daha çok bildiğinize amel etmeye muhtaçsınız.

Şüphesiz amellerinizle hesaba çekilip mükâfat alacaksınız. Öyleyse iyilikten başka bir şey yapmayın.

Amellerin afeti, işsizlik boş kalmaktır.

İyi ameller ile imanın güzelliğine delil getirilir.

Amelin güzelliği asaletin temiz oluşunun habercisidir.

İşin sözden çok olması en güzel fazilettir, işin sözden az olması ise en çirkin rezilliktir.

Amelin doğruluğu niyetin doğruluğu iledir.

Ameli için mükâfatı olduğunu bilip de amelini güzelleştirmeyen kimseye şaşarım.

Ebedi diyar için amel etmede kurtuluş idraki vardır.

Yanında biriktirilmiş en muteber şey, sâlih amel olmalıdır.

Amel eden onu arzular.

Amelin yavaşlattığı kimseyi nesebi hızlandıramaz.

Allah'a itaat üzere amel edenden (Allah) razı olur.

Allah'a itaat üzere amel eden mâlik olur.

Ameli güzel olanı Allah arzusuna ulaştırır.

Amelde kusur edeni Allah dert ve hüzne dûçar eder. Nefsinde ve malında nasibi olmayana Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Cenneti kazandırıp ateşten kurtaran amel, en faziletli amellerdendir.

Sonsuz diyar için amel edip çalışan arzusuna ulaşır.

Ayıbı seni lekeleyen işi kesinlikle yapma.

İlimsiz amelde hayır yoktur.

Ameli olmayanın sevabı yoktur.

Takva üzere yapılan amel az değildir. Kabul olmuş amel nasıl az olur?

İnsanın amelinin ilminden az olması ve fiilinin sözüne karşı aciz olması ayıptır.

İlimle amel eden, açık bir yolda giden gibidir.

Şüphesiz mümin amelinde yakini, münafık ise amelinde şüphesi görünendir.

BABA

Anne ve babaya iyilik en büyük farz(lardan)dır.

Babalarınıza iyilik edin ki çocuklarınız da size iyilik etsinler.

Kim anne-babasını küçümserse, doğruluğa (kemâle giden yola) ters düşmüştür.

BAĞIŞLAMAAF

Affet ki, sana yardım edilsin.

Seni sevindiren razı eden şeylerden dolayı seni öfkelendiren şeyden geç.

Affetmek asilliğe delildir.

Sana karşı cinayet (hata, yanlış) yapıldığında affet.

Sürçmelerden geç, hataları affet; böylece makamın yücelir.

Başkalarının günahlarını görmemezlikten gel ki övülesin.

İntikam almaktan vazgeç! Çünkü o, güçlü insanların en çirkin hareketidir. Şüphesiz kötü cezalandırmaktan kendini alıkoyan kimse bütün faziletleri (kendinde) toplamıştır.

Suçluyu affetmek zafer için yeterlidir.

Suçu affetmek gibi sabır yoktur.

En güzel af, kudretli iken yapılandır.

Mahrum edene bağışta bulunana, kesip atanla yakınlık kurana, zulmedeni affedene Allah tarafından yardımcı ve destek verilir.

Af, en büyük ihsandır.

Af kudretin ziynetidir.

BAĞIŞ

Nice bağışlar vardır ki felaket ondan iyidir.

BAĞ KURMAK/İLİŞKİ

Senden kopanla sen bağ kur, isteyene bağış yap ve istemekten çekinene de istemeden yardım et.

İslam'ın hatırına seninle bağ kuran, şüphesiz en sağlam sebeple bağ kurmuştur.

Kiminle bağ kuracak veya kimden kopacaksanız Allah için olsun." (Prof. Dr. Haydar Baş İmam Ali eserinden)