İmam Ali: ‘Allah için terk etmek’

Allah, kime düşman kesilirse hüccetini ondan kaldırır (mazeretini kabul etmez) ve onu dünyada ve ahirette azaplandırır

<İmam Ali: ‘Allah için terk etmek’

TÜRK-AZ HABER / İMAN VE İNSAN

ALLAH DÜŞMANI

Allah, kime düşman kesilirse hüccetini ondan kaldırır (mazeretini kabul etmez) ve onu dünyada ve ahirette azaplandırır.

ALLAH İÇİN TERK ETMEK

Allah için bir şeyi terk edene Allah, terk ettiğinin karşılığında ondan daha hayırlısını verir.

ALLAH VE SIFATLARI

Allah'ın ilmi gizemlerle örtülü sırları yırtar ve anlaşılmaz esrarlı düşünceleri kuşatır.

Yüce Allah'ın katında her gizli, açıktır.

Allah katında her sır, aşikârdır.

Allah'ın kefil olduğu kimse nasıl heder olur?

Allah, oyun olsun diye boş bir iş yapmamıştır.

Allah, sizi boş yere yaratmamış, başıboş bırakmamış, sapkınlığa ve körlüğe terk etmemiştir.

Allah'ın birliği hakkında şöyle buyurdu: Derin düşünceler onu anlayamaz ve azmin yüksekliği onun künhüne varamaz.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLMEK

Şüphesiz en değerli ölüm, (Allah yolunda) öldürülmektir. Canım elinde olan Allah'a and olsun ki, bin kılıç darbesiyle ölmek, yataktaki ölümden daha kolaydır.

ALLAH'A ÜMİT BAĞLAMAK

Şüphesiz Allah'a karşı umutlu olsanız arzularınıza ulaşırsınız; ama ondan başkasına umutlu olursanız hem arzularınız, hem de umutlarınız suya düşer.

Nice umutlar vardır ki ümitsizliğe dönüşür.

Fazlını ve keremini huyundan çıkaramadığın kimseye umutlu olma!

Ümit etmekle kınandığın şeyi ümit etme.

Sakın iyiliğinden dolayı minnet edene umutlu olma, ahmağa ve çokça hıyanet edene de güvenme!

ALLAH'TAN YARDIM DİLEMEALLAH'A SARILMA

Bütün işlerinde Allah'a sarıl! Zira o, (insanı) her şeyden koruyandır.

ALLAH'A GÜVENMEK

Allah'a güvenen O'na tevekkül eder.

(Allah'tan başkasına) güvenen niceleri utanç duymuştur.

Allah'a güven, umutların en sağlamıdır.

ALLAH'A KOŞMAK

Allah'a doğru koşun ve ondan kaçmayın. Zira o sizi bulur ve siz (kaçmakla) onu yoramazsınız.

ALLAH'A SIĞININ

Allah'a sığınan güvende, ona düşman olan ise korkudadır.

Halktan kopmadığın müddetçe Allah'a ulaşamazsın.

ALLAH'A YAKLAŞMAK

Çokça secde ve rükû etmedikçe Allah'a yaklaşılmaz.

ALLAH'A YÖNELME

(Allah'a) yöneldikçe uğursuzluklar uzaklaşır.

ALLAH'I UNUTMAK

Kim, Allah'ı unutursa Allah da onu kendisine unutturur.


ALLAH'IN EMRİNİ AYAKTA TUTMAK

Allah'ın emrini gevşemeyen, aldatmayan ve hırslarına kanmayandan başkası ayakta tutmaz.

ALLAH'IN EMRİNE TESLİM OLMAK

Allah'a ve O'nun velisinin emrine teslim olun; zira teslim olursanız hiçbir zaman sapıklığa düşmezsiniz.

(Allah'a) teslim olmakta iman vardır.

ALLAH'IN EVİ

Allah'ın evini (Kâbe'yi) ziyaret etmek, cehennem azabından güvende olmak demektir.

ALLAH'TAN KOPMAK

Allah'tan kopup başkasına yüz çeviren zelil olur ve zahmete düşer." (Prof. Dr. Haydar Baş İmam ali eserinden)