Hazımsızlık Tedavisinde Endoskopik Yolla Probiotik Uygulanması......

     Dispepsi ya da toplumda hazımsızlık adıyla bilinen rahatsızlık insanların dörrte birini etkilemektedir. Bu kadar sık görülen  dispepsi insanların yaşam kalitesini düşürmektedir ve endoskopi de dahil olmak üzere yapılan ileri incelemelerde bu hastaların % 75’inde organik bir hastalık bulunmamaktadır.

Hazımsızlık Tedavisinde Endoskopik Yolla Probiotik Uygulanması......
Dr. ANAR SALAYEV

Hazımsızlık Tedavisinde Endoskopik Yolla Probiotik Uygulanması......

Yapılan çalışmalarda dispepsili hastalarda oniki parmak barsağından mideye geri gelen safra asitlerinin ve bakterilerin midenin yerleşik bakteri florasını (normal bakteri çeşitliliği) bozarak dispepsi yakınmalarına yol açtığı gösterilmiştir.

Normalde mide ve barsaklarda bizimle birlikte yaşayan ve insan sağlığına olumlu katkıda bulunan bakterilere probiotik bakteriler adı verilmektedir. Mide asidi bakteriler üzerinde öldürücü etki gösterdiği için sindirim kanalında en az bakteri midede bulunur. Oniki parmak barsağından geri gelen ince barsak bakterileri kolayca mide içindeki yararlı bakteri varlığına zarar vererek dispepsi belirtilerine neden olmaktadırlar. Buradan hareketle midede dispepsiye neden olan bu geriye kaçış mekanizması, bu kez bir çözüm mekanizması olarak da tasarlanabilir.

Endoskopik yolla oniki parmak barsağı bölgesine yüksek miktarlarda probiotik bakteri yükleyerek,  mide içindeki yararlı bakteri miktarları dispeptik hastalarda sık görülen oniki parmak barsağından mideye geri kaçış mekanizması ile arttırılabilir. Bu şekilde sağlıklı insanlardaki mide probiotik florası dispeptik hastalarda yeniden tesis edilebilir.

Yemekten sonra midede dolgunluk, şişkinlik, ağrı, sürekli tokluk hissi gibi belirtilerle kendini gösteren dispepsinin tedavisi, gastroenteroloji endoskopi laboratuarımızda endoskopik yolla (ucunda kamera ve ışık bulunan bükülebilir bir boru) ağızdan girilerek  hastaların on iki parmak barsaklarına probiyotik bakteri içeren sıvı verilmesiyle gerçekleştirilir.  Böylece olası intolerans (tahammül edememe) nedeniyle ağızdan alınamayacak kadar yüksek miktarlardaki probiotik bakteri hastanın on iki parmak barsağında probiotik etkinlik gösterecek ve mide asidinin anti-bakteriyel etkisinden uzak kalarak yoğunluğunu koruyabilecektir.

İşlemin mideye yapılan normal endoskopiden (gastroskopi) farkı yoktur. Yine aynı şekilde yüzeyel anestesi uygulanarak  hasta uyutulmakta ve uyandığında hiçbir rahatsızlık duymaksızın normal yaşamına geri dönmektedir. Normal endoskopiden tek farkı oniki parmak barsağına probiyotik verilmesidir, bu da  işlemin toplam süresinde en fazla 1-2 dakika kadar gecikme yaratabilir.

Kaynak:maltepe üniversitesi