Haksız yere kan dökmek.....

Haksız yere adam öldürürsen gerek Allah katında ve gerek Benim nazarımda özrün makbul olamaz .

<Haksız yere kan dökmek.....

"Ey Malik! Haksız yere adam öldürmekten ve kan dökmekten sakınmalısın. Çünkü haksız yere kan dökmek felaketlerin doğmasına, nimetin yok olmasına, Allah'ın azabına ve devletin batmasına yol açar. Allah şöyle buyurur; "Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim, haksızlıkla öldürülürse, onun velisi (olan mirasçısı)na yetki vermişizdir (öldürülenin hakkını arar)" (İsra 33)
 
Allah'ın kıyamet günü kulları arasında vereceği en önemli hüküm, adam öldürme konusundaki hükümdür. Haram olan kanı dökerek saltanatını güçlendirme sevdasına düşmemelisin. Zira bu hareket saltanatını zayıf ve güçsüz kılar. Belki de saltanatını yıkar ve ortadan kaldırır.
 
Haksız yere adam öldürürsen gerek Allah katında ve gerek Benim nazarımda özrün makbul olamaz. Her ne kadar kastınız adam öldürmek olmasa da.
 
Şayet bir kazaya uğrarsan, ceza anında kırbacın, kılıcın veya elin ifrata kaçmamalıdır. Zira bazen bir yumruk veya daha fazlası ölüme neden olabilir ve meydana gelen ölüm olayının kısası senin üzerinde kalır.
 
Ceza sonucunda maktulün varislerine haklarını vermen gerekir. Allah şöyle buyurur; "Öldüren kimse (Müslüman) kardeşi tarafından affedilirse, o zaman (affedenin, örfe göre) uygun olanı yapma (sı, uygun diyeti istemesi, öldüreninde) güzelce onu ödeme(si) gerekir. Bu Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve acımadır." (Bakara 178)
 
O halde sürdürdüğün saltanat seni bu yardımdan alıkoymamalıdır." Sh:777-78
 
Ahd-i Şerifin hatimesi
 

 
Ey Malik! Cenab-ı Hak'ın engin rahmetinden ve bütün arzu ve istekleri kuşatan büyüklük ve kudretinden niyaz ederim ki, beni ve seni rızayı şerifine uygun hareket ettirsin. Halkın güzel övgülerine nail kılsın.
 
Hükmettiğimiz belde ve köylerde güzel eserlerimizin kıyamete kadar baki kalmasını sağlasın. Kusursuz nimetlere ve herkesi kuşatan bağışa layık olmayı muvaffak eylesin.
 
Özellikle rica ederim ki, Benim ve senin sonumuzu şehitlik mertebesi ile son nefesimizi kelime-i şahadet ile bağlasın.
 
Zira Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurur; "Şehit, görmekte bulunduğu kerametten dolayı tekrar tekrar dünyaya dönmeyi ve on kere öldürülmeyi temenni eder."
 
Biz ancak kendisine dönücü ve rağbet edici olmuşuz. Selam, Allah'ın Resulüne ve Onun tertemiz soyuna olsun." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali eseri sh:779)