‘Ehl-i Beyt’i terk eden sapıtır’.....

İmam Musa (a.s.) buyurdu ki: “Sakın bid’atçı olma. Kişisel görüşüne dayanarak şirk beyan eden helak olur, Peygamberinin Ehl-i Beyt’ini terk eden sapıtır, Allah’ın Kitabını ve Peygamberin sözünü terk eden de kâfir olur’

<‘Ehl-i Beyt’i terk eden sapıtır’.....

Ebu Şeybe el-Horasanî şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum:

"Kıyas taraftarları, kıyas aracılığıyla bilgiye ulaşmak istiyorlar; ancak kıyasın onları haktan uzaklaştırmaktan başka bir katkısı olmaz. Kıyas yöntemiyle Allah'ın dininde isabetli bir sonuca ulaşılmaz."

Fadl b. Sazan, merfu olarak Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) ve Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder:

"Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateşe doğru giden bir yoldur."

Muhammed b. Hâkim şöyle rivayet eder:

Ebu'l-Hasan Musa (b. Ca'fer aleyhisselâm)'a dedim ki: "Sana kurban olayım. Sizin sayenizde dinde derin kavrayışa sahip olduk ve Allah, bizi başka insanlara muhtaç etmedi. Hatta bizden biri, bir mecliste oturduğunda, bir kimse arkadaşına bir soru yönelttiği zaman, Allah'ın, sizin aracılığınızla bize bahşettiği nimet sayesinde bu sorunun cevabını bilir. Ancak bazen karşımıza bir mesele çıkabilir ve bu hususta ne senden ne de atalarından bir açıklama gelmemiş olabilir. Böyle bir durumda aklımıza gelen en güzel cevabı ve sizden bize ulaşan açıklamalara en uygun açıklamayı belirleyip bunu esas alabilir miyiz?"

Dedi ki: "Heyhat! Çok yazık! Ey Hâkim'in oğlu! Bu yöntemi uyguladıkları için, Allah'a yemin ederim ki, birçok insan helak oldu. Allah lanet etsin ona ki, 'Ali öyle diyor, ben de böyle diyorum' derdi."

Muhammed b. Hâkim, Hişam b. Hakem'e demiştir ki: "Allah'a yemin ederim ki, ben yukarıdaki soruyu, kıyas yapmak için izin almak maksadıyla yöneltmiştim."

Yunus b. Abdurrahman şöyle rivayet eder:

Ebu'l-Hasan Evvel (Musa b. Ca'fer aleyhisselâm)'a dedim ki: "Hangi yöntemle Allah'ı birleyelim?"

Buyurdu ki: "Ey Yunus! Sakın bid'atçı olma. Kişisel görüşüne dayanarak şirk beyan eden helak olur, Peygamberinin Ehl-i Beyt'ini terk eden sapıtır, Allah'ın Kitabını ve Peygamberin sözünü terk eden de kâfir olur."

Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'a dedim ki: "Karşımıza öyle şeyler çıkıyor ki, bunların cevabını ne Allah'ın Kitabında, ne de Peygamberin sünnetinde bulabiliyoruz. Böyle meseleler hakkında kendimiz bir görüş beyan edebilir miyiz?"

Buyurdu ki: "Hayır, çünkü isabet etsen sevap almazsın ve eğer yanılsan Allah'a yalan isnat etmiş olursun."

Abdurrahim el-Kasir, Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aley- hisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: "Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir."