‘Din bırakılıp dünya tutulacak’

Resûlullah (s.a.a), ahir zaman alametlerini anlattığı konuşmasında şöyle buyurdu: "O zaman halk arasında fâiz yaygınlaşacak, gaybet ve rüşvetle muamele yapılacak ve din bırakılıp dünya tutulacaktır"

<‘Din bırakılıp dünya tutulacak’

TÜRK-AZ HABER / EHL-İ BEYT

(…dünden devam)

Resûlullah (s.a.a) Kâbe'nin kapısında, "Ey insanlar! Ahir zamanın alametlerini size söyleyeyim mi?" dediğinde, O'nun yakınında olan Selman Farisi, "Söyle ya Resûlallah" demişti. Resûlullah da anlatmaya başlamıştı.

O alametlerin devamı şöyle:

Resûlullah (s.a.a): "O zaman halka öyle insanlar hükümet edecek ki, itiraz etmek için konuşurlarsa, öldürülürler; susarlarsa, malları yağma edilir; hakları çiğnenir, kanları dökülür, kalpleri korkuyla dolar; onları korkuya kapılmış olarak görürsün."

Selman, "Ya Resûlallah! Bunlar olacak mı?" dedi.

Resûlullah (s.a.a), "Evet, canım elinde olan Allah'a and olsun ki, bunlar vuku bulacaktır. Ya Selman! O zamanda doğu ve batıdan eşyalar (ve kanunlar) getirilecek, ümmetim çeşitli renklere girecek (ahlakları bozulacak), ümmetimden (dini bilgi açısından) zayıf olanların vay haline, Allah'tan taraf onların vay haline! Ne küçüğe acıyacaklar, ne büyüğe saygı gösterecekler ve ne de günahkârın suçundan geçecekler. Sözleri sövüş ve çirkin sözlerdir; cüsseleri insan cüssesi gibidir oysa kalpleri şeytanların kalpleri gibidir" buyurdu.

Selman: "Ya Resûlallah! Bunlar gerçekleşecek mi?" Resûlullah (s.a.a): "Evet, Allah'a and olsun ki, bunlar gerçekleşecektir. Ya Selman! O zamanda erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek; evdeki kızlara kıskanıldı gibi erkek çocuklara da kıskanılacaktır; erkekler kendilerini kadınlara benzetecek, kadınlar da kendilerini erkeklere benzetecekler; kadınlar eyeri olan bineklere binecekler, Allah'ın laneti onların üzerine olsun!"

Selman: "Ya Resûlallah, bunlar vuku bulacak mı?"

Resûlullah (s.a.a): "Evet, Allah'a and olsun ki, bunlar vuku bulacaktır. Kilise ve havraların süslendiği gibi camiler süslenecektir; Kur'an'lar ziynetleşecektir; minareler yükselecektir; namaz kılanların safları, kalplerin birbirlerine karşı kin duymasına ve dillerin farklı olmasıyla birlikte artıp çoğalacaktır."

Selman: "Ya Resûlallah! Bunlar vuku bulacak mı?"

Resûlullah (s.a.a): "Evet, Allah'a and olsun ki, böyle olacaktır. (Ya Selman!) O zaman ümmetimin erkekleri altınla süslenecek, ipek elbise ve kaplanın postunu giyecekler."

Selman: "Ya Resûlallah! Bunlar vaki olacak mı?"

Resûlullah (s.a.a): "Evet, Allah'a and olsun ki bunlar vaki olacaktır. Ya Selman! O Zaman halk arasında fâiz yaygınlaşacak, gaybet ve rüşvetle muamele yapılacak ve din bırakılıp dünya tutulacaktır."

Selman: "Ya Resûlallah! Bu durum gerçekleşecek mi?"

(devam edecek…)