‘Bizden ayrılan helak olur’

Hz. Ali Efendimiz buyurdu ki: “Bize sarılan, bize ulaşır; bizden ayrılan geri kalır, helak olur; emrimize uyan, öne geçer, kutluluğa erer; bizim gemimizden başka bir gemiye binen boğulur gider”

<‘Bizden ayrılan helak olur’

İmam Ali Efendimizin hikmet kaynağı sözlerinden bazıları şunlardır:

Hz. Ali şu sözleri Hz. Resûl-i Ekrem'i defnederken söylemişlerdir:

"Sabır güzeldir fakat sana karşı değil. Ağlayıp sızlanmak kötüdür fakat sana ağlamak, sana sızlanmak kötü değil. Senin musibetine uğramak, pek büyük bir şey. Bundan önce uğradığım musibetler de bir şey değil, bundan sonra uğrayacaklarım da."

"And olsun ki, Allah'ın salatı O'na ve soyuna olsun, Resûlullah'ın ashabından olup ondan duyduklarını unutmayanlar bilirler, ben bir an bile, ne noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın emrini reddettim ne Resûlünün emrini. Allah'ın bana lütfettiği erlikle yiğitlerin durakladıkları, ayakların geriye çekildiği yerlerde canımla başımla O'nu korudum. Allah'ın salatı O'na ve soyuna olsun, elimden geldiği kadar canımı O'na feda ettim; bütün gücümle düşmanlarıyla savaştım, canımla korudum O'nu; O da benden başka kimseye nasip olmayan ilmini bana lütfetti."

"Allah'ın salatı O'na ve soyuna olsun, Resûlullah vefat ettiği zaman başı göğsümdeydi; ağzının yarı avucuma aktı, onu yüzüme sürdüm. Allah'ın salatı O'na ve soyuna olsun, onu yıkamaya koyuldum; melekler yardımcılarımdı. Ev halkı feryat ediyordu, civar feryatla dolmuştu; meleklerin bir kısmı inmedeydi, bir kısmı çıkmadaydı. Sesleri hâlâ kulaklarımdadır; O'na salavat getiriyorlardı; bu, O'nu kabrine yerleştirinceye kadar sürdü-gitti. Hayatında da, mematında da O'na benden yakın kimdir ki?"

"Perde kaldırılsa bile yakînim artmaz benim."

"Bize sarılan, bize ulaşır; bizden ayrılan geri kalır, helak olur; emrimize uyan, öne geçer, kutluluğa erer; bizim gemimizden başka bir gemiye binen boğulur gider."

"Sorun beni yitirmeden; çünkü and olsun Allah'a, Kur'an'dan hiçbir ayet yoktur ki niçin ve kimin hakkında indi, nerede indi, düzlükte mi, dağlıkta mı, hepsini de bilirim ben. Gerçekten de Rabbim bana, anlayan bir akıl, söyleyen bir dil ihsan etti."

"Gerçekten de, Allah'tan başka yoktur tapacak sözünün şartları vardır; ben ve zürriyetim, onun şartlarındanız."

"Gerçekten yüce Allah, yeryüzünde bizi seçti, bize de yardım etmek, ferahlığımızla ferahlanmak, hüznümüzle hüzünlenmek, canlarını-mallarını yolumuza feda etmek için şiamızı seçti; onlar bizdendir, bize gelirler; cennette de bizimledir onlar."

"Biziz peygamberlik ağacı, vahyinin indiği yer, meleklerin gelip gittiği mahal, hikmetlerin kaynakları, ilmin madenleri..."

"Benim yüzümden iki kişi helak olmuştur: Sevip hakkımda ileri giden, sevmeyip aleyhimde bulunan."