BAYRAM KİMLERE BAYRAM!

  Mübarek ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerif’in de sonuna geldik. Ramazanın sonu bayramdır. Mübarek Hocam sız geçireceğimiz kaçıncı kara bayramdır. Onsuz bayram hüzün dolu. Sönük ve anlamsız geliyor. Onu bu bayramda özlemle, rahmetle ve minnetle anarak makalemize başlıyorum.

BAYRAM KİMLERE BAYRAM!
Mimar Gökhan Demir

BAYRAM KİMLERE BAYRAM!

 Müslümanlara farz olan oruç ibadetini yerine getiren namazlarını kılan Mümin’ler için elbette bayramdır. Oruç’u niye tuttuğunu, namazı neden kıldığını, zekâtı neden verdiğini v.s bilen kulların bayramıdır. Etrafımdakiler tutuyor tutmasam ayıp olur, çevremdekiler namaz kılıyor kılmasam olmaz diyerek aç kalan ve yatıp kalkanlar için değil bu bayram.

    Müslümanları kâfirlere değişenlere bayılırlar. Besmele ile kilise açanlara methiye düzerek estağfurullah Allah’ın tüm vasıflarını taşıyor derler ve diyenlere sonsuz destek verirler. Kâfir ermenilerin leşlerine rahmet okuyan ahmaklar var. Hiç kâfire rahmet okunur mu? Okunmayacağını en cahil Müslüman bile bilir demek ki kendi dinince okumuş. Papazlar, Hahamlar ile iftar sofrasına oturup papaza dua ettirip duasına âmin diyenleri gerçek Müslüman ilan ederler. Hırsızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe ve yalana karşı gelmeyerek bizzat destek olarak alkış tutanlar. Bu olan gayri İslam ahlakı davranışları tutuğun oruç, kıldığın namaz sana göstermiyorsa kıldığın namaz, namaz değil tuttuğun oruçta, oruç değildir. ‘‘Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.’’ (Bakara 2/ 185)

   “Nice oruç tutanlar var ki, aç kalmaktan başka bir kazançları yoktur. Ve yine nice namaz kılanlar var ki, yorgunluktan başka namazından elde ettiği bir şey yoktur.” (İbn Mace, Sıyam,21)

  “Nice oruç tutanlar var ki, oruçlarından payları açlık ve susuzluktur.  Ve yine nice ayakta duranlar / namaz kılanlar var ki, namazından elde ettiği şey yorgunluktur." (İbn Hanbel, 2/373)

   “Kim yalan söylemeyi, cahilliği ve cahillikle amel etmeyi (günah işlemeyi) terk etmezse, Allah’ın onun yemesini, içmesini terk etmeye ihtiyacı yoktur.” (İbn Mace, Sıyam,21)

    “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebut, 29/45)

   Bu ayetler ve hadislere göre, namazı farzlarına uygun olarak yerine getiren kişinin namazı olur, ancak gereği gibi kılmıyorsa, günahlara devam ediyorsa, haramı helal edene, Allah’ın şerri hükümlerine ters hareket edenlere inatla tabi oluyorsa boşuna ibadet etmektedir. Zira o ibadet onun gözünü ve gönlünü açmıyorsa batılı hak, Hakk’ı ise batıl görüyor ise bu ibadetleri hakkı ile yerine getirmemiş demektir. Bayram denilince insanlın aklına ne gelir. Bayram denildiğinde aklımıza en başta yardımlaşma, dayanışma ve birlik beraberlik gelmektedir. Ülkemizde birlikten kim söz edebilir. Her bir tarafın diğerini ötekileştirdiği bu ortamda bayram gelmiş ama kime gelmiş acaba bu mübarek bayramın muhatabı kim. Siyaset uğruna din istismarı kolla geziyor. Herkes birbirinin hakkına giriyor. Bir oy uğruna bir birine iftiralar, hakaretler havada uçuşuyor. Birileri hiç eziyet çekmeden başkasının emeğini kendisininmiş gibi kullanıyor. Misal yıllarca milleti için çalışan gerçek ilim sahibi olan Sayın Prof.dr. Haydar Baş Bey’in milli ekonomi modelinden alıntılar yaparak daha doğrusu çalarak bunu kendilerine mal ediyorlar. Milletimiz aç perişan vaziyette kendi ülkesinde parya durumunda nasıl bayram etsin. Etin kilosu 359.90 tl, benzinin bir litresi 22.46 tl su, elektrik, doğal gaz almış başını gidiyor. Ev kiraları 12000 liraya merdiven dayamış asgari ücret vatandaşın kirasına yetmiyorken bu maaş ne yiyecek, ne içecek ve suyu, elektriği, doğalgazı nasıl ödeyecek. Bu ortamda vatandaşa her gün bayram zaten. Sayın baş asgari ücret en az 15000 tl vereceğim demişti. Ev hanımlarına maaş ve her çocuk başına da maaş vereceğim demişti. Ancak halkımız hiç bir şey vaat etmeyen, milletin refahı için hiçbir projesi olmayanları ısrarla seçmeye devam eti ve etmektedir. Halkın son durumu aynen bu türkü gibi olmuştur; Bayram gelmiş neyime anam, anam garibem kan damlar yüreğime anam, anam garibem. Bu durumu kendine layık gören Milletimize iyi bayramlar…..