Akıl, ayıpları örten bir perdedir.....

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Akıl, ayıpları örten bir perdedir. Fazilet, açık bir güzelliktir. O halde yaratılışından gelen karakter bozukluklarını, erdemlerinle ört. Hevânı aklınla öldür. O zaman insanların sana yönelik dostlukları devam eder ve sana sevgi gösterirler”

<Akıl, ayıpları örten bir perdedir.....

Hasan b. Ali b. Faddal, Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi), hiçbir zaman kullarla aklının derinliğiyle konuşmamıştır."

İmam devamla şöyle dedi: "Resûlullah buyurmuştur ki: Biz peygamberler topluluğuna, insanlarla akıllarının alabileceği oranda konuşmak emredildi."

Sehl b. Ziyad merfu olarak şöyle rivayet eder:

Emîrü'l-Mü'minin Ali b. Ebu Tâlib (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: "Akıl, ayıpları örten bir perdedir. Fazilet, açık bir güzelliktir. O halde yaratılışından gelen karakter bozukluklarını, erdemlerinle ört. Hevânı aklınla öldür. O zaman insanların sana yönelik dostlukları devam eder ve sana sevgi gösterirler."

Sekûnî, İmam Ca'fer (aleyhisselâm)'dan ve o da babasından (aleyhisselâm) rivayet eder ki:

Emirü'l-Mü'minin Ali (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: "Cahillerin kalplerini arzular yerinden oynatır, boş ümitler rehin alır ve tuzaklar avlar."

İbrahim b. Abdulhamid rivayet eder ki:

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: "İnsanlar içinde aklen en olgun olanı, ahlaken en güzel olanıdır."

Ebu Haşim el-Ca'ferî şöyle rivayet eder:

İmam Rıza Ali b. Musa (aleyhisselâm)'ın yanındaydık. Bir ara akıldan ve edepten konuştuk. Buyurdu ki: "Ey Ebu Haşim! Akıl, Allah'ın bir bağışıdır. Edep ise zahmet çekilerek elde edilir. Edep elde etmek için uğraş veren kimse, sonunda onu elde eder ama akıl edinmek için çabalayan insan, cahilliğini artırmaktan başka bir iş yapmaz."

İshak b. Ammar rivayet eder ki:

Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'a dedim ki: "Sana kurban olayım! Benim bir komşum var; çok namaz kılar, çok sadaka verir ve çokça hacca gider. Bugüne kadar olumsuz hiçbir yönünü görmedim."

İmam buyurdu ki: "Ey İshak! Aklı nasıldır?"

Dedim ki: "Sana kurban olayım! Pek akıllı sayılmaz." Dedi ki: "İşlediği ameller, onun derecesini yükseltmez."