‘ALLAH’IN DİNİ TEK’DİR’

     Allah (cc) ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem (a.s)’dan son peygamber Hz. Muhammed (s.a.a)’e kadar 124 bin bir rivayete göre de 224 bin peygamber göndermiştir. Allah (cc) bütün peygamberlere aynı dini göndermiştir. Din tektir.

  ‘ALLAH’IN DİNİ TEK’DİR’
Mimar Gökhan Demir

  ‘ALLAH’IN DİNİ TEK’DİR’

    Allah (cc) Al-i imran suresi 19. ayeti kerimede ‘’Allah katında din İslam'dır. Kendilerine Kitab verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık ve kinden dolayı ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkâr ederse (bilsin ki) Allah hesabı çabuk görendir’’ buyurmuştur.

 Allah (cc) her peygambere ve ümmetine ayrı bir din göndermemiştir. Din aynı dindir. İnsanlar Allah’ın gönderdiği peygambere, kitaba ve dine razı olmadılar. Peygamberlerine zulüm ettiler kitapları tahrip ettiler. Allah’ın nizamını, dinini bir tarafa bıraktırlar inanmak istedikleri gibi bir din uydurdular ve o uydurdukları dini yaşamaya başladılar. Tahrip ettikleri gerçek dinin yerine Hristiyanlık, yahudilik v.s. bu dinleri uydurdurdular.

   Allah (cc) ehl-i kitap hakkında söyle buyurmuştur; ‘’Ehl-i kitaptan öyle bir grup da var ki, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitaptan okuyormuş gibi dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Bir de:'Bu Allah katındandır' derler. O Allah katından da değildir. Onlar bile bile Allah adına yalan söylüyorlar.’’Al-i imran 78.

   Allah(cc) katında tek din vardır o da islamdır. ‘’İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyandı; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi.’’ Al-i imran 67. Bu ayeti kerime Allah’ın dininin tek olduğunun ve İslam olduğunun delilidir. Hristiyanların ve Yahudilerin sapıklıklarını gösteren ayetlerden bazıları;  Yahudiler: 'Uzeyr Allah'ın oğludur' dediler. Hırıstiyanlar da: '’Mesih Allah'ın oğludur' dediler. Bu kendi ağızlarıyla söyledikleri sözleridir. Daha önce inkar etmiş olanların sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da uzaklaştırılıyorlar!’’Tevbe 30,

  ‘’Şüphesiz ki 'Allah Meryem oğlu Mesih'tir' diyenler kâfir olmuşlardır. De ki: 'Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların tümünü yok etmek istese O'na karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah her şeye güç yetirendir. '’ Maide 17.

  ‘’Yahudiler ve Hristiyanlar: 'Biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz' dediler. De ki: 'Öyleyse size günahlarınızdan dolayı niçin azab ediyor? Aksine siz O'nun yarattıklarından olan insanlarsınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de O’nadır.’’ Maide 18.

  Hıristiyan ve Yahudilerin ne kadar ileri gittiklerini şeytana ve nefslerine uyarak yoldan çıktıklarını Allah (cc) ayetlerinde beyan etmektedir. Allah’ın gönderdiği dine razı olmayıp şeytanın ve nefsinin kölesi haline gelen insanlar Allah’ı bırakıp şeytana kul olmuşlardır. Hristiyanların ve Yahudilerin kilise ve havrada ibadet ettikleri Allah (cc) değildir. İbadet ettikleri onları Allah’ın yolundan çıkaran şeytandır. Kilise ve havralar şeytanın yuvasıdır.

  Bir insan besmele ile kilise açarsa ne yapmış olur. Allah’ın düşmanının yuvasını açarken Allah’ın adı ile diyerek aslında Allah’a hakaret etmektedir. Allah’ın dini İSLAM’ dır. Bütün peygamberler İslam dinine mensub bir Müslüman’dır.

   Al-i imran 85. Ayeti kerimede Allah (cc) ‘’Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse onun dini kabul edilmeyecektir. O ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır’’ buyurmuştur.

  Dileyen istediği dini seçebilir ancak Allah’a kul olma arzusunda olan bir insanın kurtuluşa ermesi için seçeceği tek din Allah’ın razı olduğu İSLAM’ dır.

Değerli mü’min kardeşlerim Allah’ın dinine kim zıt hareket ederse ondan uzaklaşmak gerekir yahu vardır bir bildiği diyerek Allah’ın haram kıldığını serbest bırakan zihniyetin peşinden koşmak bela’dır. Hiç kimse Allah’tan daha çok bilemez. Allah’a kul olmak için çalışmak gerekir kul’a, kul olmak müslüman ahlakı değildir.