‘Âlim ölse bile diridir’

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Gece ve gündüz baki kaldıkça âlimler de baki kalır. Âlim ölse bile diridir, cahil diri olsa bile ölüdür"

<‘Âlim ölse bile diridir’

H. OKAN EGESEL

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Âlimler yeryüzünün meşaleleri, peygamberlerin halifeleri, benim ve Peygamberlerin vârisleridirler."
İmam Ali (a.s), oğlu Muhammed'e şöyle buyurmuştur: "Dinde fakih ol (derin anlayış sahibi). Zira fakihler peygamberlerin vârisleridir."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Âlimlerin mürekkebi ve şehitlerin kanı kıyamet günü birlikte tartılır ve âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından üstün gelir."
İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü olunca Allah-u Teala insanları geniş bir çölde toplar, teraziler ortaya konur. Şehitlerin kanı âlimlerin mürekkebiyle tartılınca, âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından üstün gelir."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılır ve mürekkep kana üstün gelir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mal biriktirenler, diri oldukları halde helak olmuşlardır. Ama ulema, zaman (dünya) baki kaldıkça bakidirler. Bedenler yok olmuştur ama söz ve eserleri gönüllerde mevcuttur."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Gece ve gündüz baki kaldıkça âlimler de baki kalır."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Âlim ölse bile diridir, cahil diri olsa bile ölüdür."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Cahiller arasında âlim, ölüler arasındaki diri gibidir."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Benim nezdimde ilmin üstünlüğü, ibadetin üstünlüğünden daha sevimlidir."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İlim ibadetten üstündür."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim kendisi vesilesiyle bâtılı hakka veya sapıklığı hidayete döndürmek üzere bir ilim öğrenmek için (evinden) dışarı çıkarsa onun bu işi kırk yıl Allah'a ibadet etmiş kimsenin ibadeti gibidir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanın duyduğu ve (başkalarına) aktaracağı ve amel edeceği hikmetli bir söz bir yıllık ibadetten daha hayırlıdır."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İlmin azlığı, ibadetin çokluğundan daha iyidir."
İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir saatlik ilmi müzakere, bir gecelik ibadetten daha iyidir."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İlimle birlikte olan uyku, cehaletle birlikte olan namazdan daha iyidir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Çok ilimle birlikte olan az amel, az ilimle, şek ve şüpheyle karışık çok amelden daha hayırlıdır."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah nezdinde ilim öğrenmek, Allah-u Teala yolunda, cihad, hac, oruç ve namazdan daha üstündür." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).